Gästrike Vatten

Världsvattendagen

Varje år den 22 mars infaller världsvattendagen. En temadag som instiftats av FN för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en av våra allra viktigaste naturtillgångar. Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Årets tema för dagen är grundvatten – att göra det osynliga synligt.

En ung pojke stänger av den rinnande vattenkranen vid handfatet i badrummet där en äldre kvinna står och borstar tänderna.

Din vattenanvändning spelar roll

42 kommuner införde bevattningsförbud någon gång förra året, och 21 kommuner uppmanade om att spara på vattnet på grund av ett ansträngt läge. I Östhammars kommun var vattenläget ansträngt och i orterna Östhammar, Alunda, Öregrund och på Gräsö infördes bevattningsförbud mellan 10 juni och 16 september. Även de centrala delarna av Ockelbo har haft ett ansträngt vattenläge, men bevattningsförbud har inte behövt införas. Klimatförändringarna innebär att risken för vattenbrist ökar. Branschorganisationen Svenskt Vatten och dess över 300 medlemmar uppmanar nu svenskarna att minska sin vattenförbrukning.

– I Sverige har vi sett på rent vatten som en självklarhet, men klimatförändringar och befolkningsökning innebär att vi behöver hushålla mer med vattnet. Det finns många enkla sätt att minska vattenanvändningen utan att ge avkall på vår bekvämlighet, säger Ronnie Lundkvist, chef för drift och underhåll Vatten på Gästrike Vatten.

I Sverige gör vi i snitt av med cirka 140 liter vatten per person och dygn. I Danmark och många andra länder i Europa är motsvarande siffra 100 liter.

– Vi jobbar för att öka kunskapen om vattnets värde och hur vi kan använda vatten på ett smartare sätt. En familj på fyra personer kan spara så mycket som 100 liter vatten per dag om de stänger av kranen medan de borstar tänderna, säger Ronnie Lundkvist, chef för drift och underhåll Vatten på Gästrike Vatten.

6 tips – så sparar du vatten i vardagen

  • Ha en kanna vatten i kylen så slipper du spola tills vattnet blir kallt
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna
  • Fyll disk- och tvättmaskinen helt (en halv maskin drar lika mycket vatten som en hel)
  • Diska inte under rinnande vatten
  • Duscha i stället för att bada, ta kortare duschar och stäng av kranen när du tvålar in dig
  • Vattna trädgården sparsamt, morgon eller kväll och gärna med regnvatten

Läs mer om hur du kan bli mer vattensmart i vardagen här.

Vad är grundvatten?

Grundvatten kallas det vatten som finns lagrat i hålrum under jorden, som sedan pumpas upp och blir till dricksvatten. Grundvatten bildas genom att nederbörd som faller på marken, som inte tas upp av växter, mycket sakta sipprar ner genom marken och fyller ut håligheter i berggrunden. Vattnet renas på vägen ner naturligt av jordens olika lager. Grundvatten rör sig sakta i marken och det kan ta många månader från att nederbörden faller på marken tills dess att vattnet når din kran hemma i köket.

Grundvattennivåerna varierar över året. Under de varma sommarmånaderna, då vi är mest beroende av vattnet, sjunker nivåerna då mycket av regnet som faller antingen avdunstar från markytan eller tas upp av växtligheten. För att grundvattenmagasinen, som håligheterna i berggrunden kallas, ska fyllas på ordentligt krävs det att det kommer mycket nederbörd under höst och vinter då magasinen främst fylls på i samband med snösmältningen under våren samt vid höstregnen då temperaturen ute är lägre än på sommaren och avdunstningen har minskat.

Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC innebär klimatkrisen att brist på dricksvatten kommer bli allt vanligare. Ett av budskapen från IPCC är att det kommer krävas omfattande klimatanpassningar för att vi som samhälle ska kunna hantera de klimatförändringar som inte kan undvikas. En sådan anpassning är att minska vattenanvändningen så att vattnet kan användas av fler och att vi vårdar vår viktigaste naturresurs.

Läs mer om Världsvattendagen på Svenskt Vatten hemsida här Länk till annan webbplats. och på worldwaterday.org Länk till annan webbplats..

Till toppen