Gästrike Vatten

VA-arbeten på Södra Skeppsbron

Gästrike Vatten bygger VA-ledningar till det nya bostadsområdet på Philipsson-tomten.

Gästrike Vatten bygger ut VA-ledningar till det nya bostadsområdet på Philipsson-tomten.

- Vi bygger ut VA-nätet med vatten-, spill-, och dagvattenledningar till det nya bostadsområdet på Philipssontomten. Det medför att vi måste stänga av Södra Skeppsbron för trafik och parkering mellan Dalapalatset och Alderholmsbron. Det är viktigt att skapa en säker arbetsplats och arbetet går också snabbare att utföra när entreprenören inte störs av trafik, säger Jessica Zetterholm, projektkoordinator Gästrike Vatten.

Avspärrningen sätts upp på tisdagkväll den 22 oktober. Arbetet startar på onsdag morgon och pågår som längst till söndag 27 oktober.

Vi ber dig att välja en annan väg och vara extra uppmärksam om du vistas i området.
Tack för ditt samarbete och tålamod

Läs mer och se kartalänk till annan webbplats

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats