Gästrike Vatten

VA-arbete i Ockelbo

Från tisdag den 19 november arbetar Gästrike Vatten med ett större förnyelsearbete på ledningsnätet vid järnvägsövergången längs Gäverängevägen i Ockelbo. Detta innebär begränsad framkomlighet och övergången kan komma att stängas av.

VA-arbete på ledningsnätet vid järnvägsövergången Gäverängevägen

Från tisdag den 19 november arbetar Gästrike Vatten med ett större förnyelsearbete på ledningsnätet vid järnvägsövergången längs Gäverängevägen i Ockelbo. Detta innebär begränsad framkomlighet och övergången kan komma att stängas av.


Arbetet beräknas pågå under cirka tre veckor. Tack för ditt tålamod.

Vid frågor, kontakta kundtjänst på 020-37 93 00 eller skriv till info@gastrikevatten.se

Till toppen