Gästrike Vatten

Underhåll av Skutskärs vattentorn

Nu ger vi vattentornet i Skutskär ett nytt ytskikt och kontrollerar rörgalleriet. Arbetet pågår till och med november.

Nu ger vi vattentornet i Skutskär ett nytt ytskikt och kontrollerar rörgalleriet. Arbetet pågår till och med november.

- Vi ser över vattentornet utvändigt och lagar ytskiktet där det behövs. Sen får hela tornet ny vit färg. Även invändigt gör vi en kontroll av rörgalleriet, säger Anders Larsson, enhetschef underhåll Gästrike Vatten.

Rörgalleriet är de rör som fyller tornet med vatten. Vi kontrollerar att rören är fria från rost och att kvalitén fortfarande håller. Behöver vi byta ut rör så gör vi det.
Renoveringen av vattentornet ingår i vårt löpande underhållsarbete och påverkar inte leveransen av dricksvatten i Skutskär. Arbetet pågår till november 2019.

Fakta om vattentornet i Skutskär

  • Det är 276 trappsteg hela vägen upp i tornet.
  • Vattentornet är nästan 41 meter högt.
  • I Älvkarleby kommun finns ett vattentorn, en så kallas högreservoar. I vattentornet lagras vatten så att hela Älvkarleby kommun har vatten dygnet runt. Det hjälper också till att utjämna trycket i vattenledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentorn.
Till toppen