Gästrike Vatten

Turistbyrån firar världsvattendagen med kranmärkning

Östhammars turistbyrå väljer bort flaskvatten och kranmärker sin verksamhet. Och de gör det på självaste Världsvattendagen.

- Att värna om dricksvattnet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, säger Annette Lindström, turistbyråansvarig på Visit Roslagen.

.

Annette Lindström, turistbyråansvarig på Visit Roslagen.

Världsvattendagen är en temadag som instiftades av FN 1992. Den infaller den 22 mars varje år och årets tema är vatten och klimatförändringar.

- Världsvattendagen är viktig för att uppmärksamma värdet av den naturresurs som är vårt viktigaste livsmedel, säger Lena Blad, VD för Gästrike Vatten som ansvarar för dricksvattenförsörjningen i Östhammars kommun.

I samband med världsvattendagen väljer alltså Visit Roslagen att låta Gästrike Vatten kranmärka turistbyrån i Östhammar.

- Förra sommaren hade vi glädjen att kranmärka turistbyråerna i Öregrund och i Norrtälje. Det känns väldigt bra att alla våra turistbyråer nu är kranmärkta, det är en viktig del i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Och det är extra roligt att kunna göra det här på den internationella världsvattendagen, säger Annette Lindström på Visit Roslagen.

Kranvatten är bättre för miljön

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

- Genom att ta ställning och välja kranvatten framför förpackat och transporterat vatten kan vi alla göra hållbara val för att minska vår miljöpåverkan. Organisationer och företag har mycket att vinna på att välja kranvatten istället för buteljerat vatten eller andra buteljerade drycker. Flaskvatten är 200 gånger dyrare per liter, jämfört med kranvatten. Det är alltså både en ekonomisk och en miljömässig vinst att välja kranvatten, säger Gästrike Vattens VD Lena Blad.

Hållbart ställningstagande för miljön

Visit Roslagen har ett stort engagemang för miljö och hållbarhetsfrågor. Alla turistbyråer är miljöcertifierade och de arbetar aktivt för att alltid göra miljömedvetna val. De väljer produkter som är Fairtrade-märkta till arbetsplatserna och de har en miljöpolicy på alla arbetsplatser som de arbetar efter.

- Hållbarhet för oss på Visit Roslagen betyder att vi tar ansvar för ett varsamt nyttjande av naturens resurser för att dessa ska finnas kvar till kommande generationer, säger Annette Lindström på Visit Roslagen.

.

Visit Roslagens vision är att ligga i framkant och proaktivt arbeta för att minimera turismens fotavtryck i miljön. Genom att kranmärka sina turistbyråer och därmed aktivt välja bort förpackat och buteljerat vatten är de med och skapar en bättre miljö och en hållbar framtid.

- Jag är väldigt glad över att Visit Roslagen valt att ta ställning för en bättre miljö genom att dricka och servera friskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Jag uppmanar fler företag och verksamheter att kranmärka sig och vara med och bidra till en mer hållbar framtid, säger Lena Blad på Gästrike Vatten.

Till toppen