Gästrike Vatten

Tack Signar och smittskyddet vid Region Gävleborg

Stark samverkan med smittskyddet ger en trygghet för våra invånare och kunder.

bildkollage

I Sverige ska alla vara trygga med att vattnet som kommer i kran är rent. Hos oss på Gästrike Vatten finns kompetenta och engagerade medarbetare som alla gör ett fantastiskt jobb. De ser till att verksamheten fungerar dygnet runt, året om. Genom att samverka med andra både inom regionen och nationellt blir vi starkare och det är tryggt att veta att vi har många vänner och kollegor att ta stöd ifrån.

Som VA-ansvarig i fem kommuner har vi en regelbunden samverkan med bland annat smittskyddet i både Region Gävleborg och Region Uppsala. Samverkan är viktig för att kunna ge våra kunder och invånare en trygg och säker vattenförsörjning.

Nu när Region Gävleborgs smittskyddsläkare, Signar Mäkitalo, ska sluta vill vi tacka av honom och samtidigt passa på att tacka hela smittskyddet för ett gott samarbete.

Tack Signar Mäkitalo för att du tänkt på vattnet och tillsammans med dina kollegor alltid har gett oss en trygghet!


- Det har varit fantastiskt roligt, spännande och lärorikt, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare. Jag har lärt mig mycket av er och tillsammans har vi utvecklat samarbetet.

Samverkan med smittskyddet i Region Gävleborg innebär en löpande kontakt och dialog. I vår vardag har vi dialog med smittskyddet i samband med att vi misstänker smitta eller behöver införa kokningsrekommendationer. När det gäller smitta i vatten så varken syns, luktar eller smakar det. Därför är 1177 Vårdguiden (nu Hälsoläge) viktig för oss. Innan vi själva fick möjlighet att hantera verktyget var det Signar som smittskyddsläkare som bevakade antal inrapporterade fall av till exempel magåkommor och lyfte vidare information till oss vid behov.

Vi har genom åren diskuterat hur vi kan öka vår beredskap för samhällsförsörjning av dricksvatten bland annat för Gävle sjukhus samt haft övningar i störningar och kriser för dricksvattenförsörjningen. I detta arbete har smittskyddsläkare Signar Mäkitalo haft en viktig roll. Tillsammans har vi utvecklat verksamheterna och gjort varandra bättre!

Samverkan med Region Gävleborg fortsätter naturligtvis och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med smittskyddet och den nya smittskyddsläkaren.

Till toppen