Gästrike Vatten

Stor renovering av infrastruktur på Kyrkogatan och Norra Slottsgatan

Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.

Kyrkogatan

Projektet längs Kyrkogatan är ett samarbete med Gävle Energi och Gävle kommun. Gästrike Vatten renoverar vattenledningarna medan Gävle Energi bygger ut fjärrkylanätet och renoverar fjärrvärmeledningar. Gävle kommun kommer att lägga ny asfalt när alla byggnationer är klara.

Vi jobbar i etapper
Vi kallar projektet Kyrkogatan men även tvärgatorna Norra Slottsgatan och Norra Skeppargatan ingår.

I kartan nedan kan du se hur vi har delat in projektet i etapper. Vi räknar med att varje etapp tar cirka fem veckor. Med etappindelningen kommer vi att kunna arbeta effektivt samtidigt som vi håller framkomligheten för alla som rör sig i området på en acceptabel nivå.

Till toppen