Gästrike Vatten

Restriktioner för vattenanvändningen i Östhammars kommun

Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 18 maj. Det är små grundvattenmagasin i hela kommunen och vi ser att grundvattennivåerna börjat sjunka. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!

Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 18 maj. Det är små grundvattenmagasin i hela kommunen och vi ser att grundvattennivåerna börjat sjunka. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!

Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa det så hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Vi ser att grundvattennivåerna i Östhammars kommun sjunker och situationen är ansträngd. Nederbörden som kommer nu tas främst upp av växter och natur. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort, därför inför vi nu bevattningsförbud, säger David Starnberg, processingenjör vatten på Gästrike Vatten.

Vårt dricksvatten är en av samhällets allra viktigaste resurser och vi alla behöver hjälpas åt. Givetvis ska man fortsätta att använda dricksvattnet till matlagning och hygien, speciellt i den tid vi befinner oss i nu. Samla regnvatten i tunnor för att vattna i din trädgård och fyll din pool med sjövatten från tankbil istället för med dricksvatten. Du kan också besöka någon av våra fina badplatser i kommunen. Vi måste vara rädda om vårt vatten, varje liter du kan spara är viktig, säger Margareta Widén-Berggren, kommunalråd i Östhammars kommun och ordförande i Östhammar Vatten.

Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvatten i hela Östhammars kommun från den 18 maj och tillsvidare. Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär de ytterligare restriktionerna att:

Dricksvatten ska främst användas till mat, dryck och hygien.

  • Vattna inte med dricksvatten, varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
  • Fyll inte pooler eller badtunnor med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Fyll istället poolen med sjövatten från tankbil eller besök de kommunala simhallarna och badplatserna.
  • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
  • Tvätta inte bilen med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
  • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.


Läs mer om vad som gäller vid restriktioner här »​ Länk till annan webbplats.


Lägesbild för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i centrala Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. Tillsammans gör vi skillnad och vi försöker undvika att hamna i ett läge med restriktioner i även dessa orter. I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Läs mer om läget i varje kommun här » Länk till annan webbplats.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Bakgrund

De låga nivåerna beror på att den senaste vinterns snösmältning i stort helt har uteblivit. Det har inte heller regnat eller snöat tillräckligt under de senaste åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. Även om det har regnat en del, och fortsätter att regna under den kommande tiden, är nivåerna så låga att det tar många månader innan de blir normala igen. Det krävs stora mängder nederbörd för att grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå.

Spara vatten

Läs mer här om hur du använder vattnet smart » Länk till annan webbplats.

Mer om aktuella grundvattennivåer i regionen och SverigeSGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Läs mer om aktuella grundvattennivåer på https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2020/Maj/grundvattennivaer-i-manadsskiftet-aprilmaj » Länk till annan webbplats.

Till toppen