Gästrike Vatten

PFAS-ämnen i vatten måste minska

Nyligen presenterade Naturskyddsföreningen en rapport som uppmärksammar problemen med så kallade PFAS-ämnen i dricksvattnet.

- Det dricksvatten som vi levererar ligger under dagens riktvärden, men vi arbetar för att sänka nivåerna ytterligare, säger Lena Blad, VD på Gästrike Vatten.

PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle tack vare sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Men de är giftiga och mycket svåra för naturen att bryta ned. De sprids dessutom lätt i vatten.

- Vi på Gästrike Vatten ser mycket positivt på Naturskyddsföreningens förslag att Sverige ska förbjuda användningen av alla PFAS-ämnen. Vårt kemikaliesamhälle skapar problem och ämnen som PFAS behöver förbjudas och fasas ut från marknaden snarast möjligt, säger Lena Blad, VD på Gästrike Vatten.

Gästrike Vatten har som ansvarig för kommunal drift av VA i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar sedan många år provtagit och analyserat PFAS-ämnen i dricksvattnet. Resultaten har Gästrike Vatten lämnat som underlag till Naturskyddsföreningens undersökning.

- Vi följer gällande lagstiftning och Livsmedelsverkets rekommendationer. Våra kontroller visar att vi ligger långt under dagens gränsvärde för åtgärder i det vatten som levereras från alla våra vattenverk. Men vi arbetar med åtgärder för att sänka nivåerna ytterligare, säger Lena Blad.

Dagens gränsvärde för åtgärder är 90 nanogram per liter och summerar elva olika PFAS-ämnen.

- Kranvattnet i Sverige är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi kommer att fortsätta vårt omfattande arbete för att kontrollera, ha god kunskap och vidta åtgärder både vid källan och i våra vattenverk. Alla kunder ska känna sig trygga med att det vatten vi levererar uppfyller Livsmedelsverkets krav och rekommendationer, säger Lena Blad.

Till toppen