Gästrike Vatten

Parkvägen stängs när VA-ledning förnyas

Måndag 17 augusti påbörjar vi ett större underhållsarbete på Parkvägen i Gävle. Den hundra år gamla dagvattenledningen ska förnyas.

Arbetet får stor inverkan på trafiken

Parkvägen stängs av mellan Solängsskolan och Konserthuset 17-31 augusti. Arbetet är väderkänsligt och kan endast utföras när det inte regnar. Det innebär att vi kommer att arbeta dygnet runt för att bli klara så snabbt som möjligt.

Arbetet utförs med en kombination av schaktning och en metod som kallas ”no dig”. Det innebär att insidan av ledningen får ett nytt ytskikt som kan likställas med en ny ledning. Metoden är effektiv, miljövänlig och minskar störningar i omgivningen.

Välj annan väg

Vi ber dig som brukar köra Parkvägen att ta en annan väg. Gång- och cykelvägar kan användas av gående och cyklister men vi ber alla att vara extra försiktiga.

Vi förstår att detta påverkar många människors vardag och därför ber vi dig att ha tålamod och ta det lugnt i trafiken.

Läs mer om arbetet här


Till toppen