Gästrike Vatten

Område runt jordskred fortsatt avspärrat

Det jordskred som inträffade vid Gavleån i Hagaström i Gävle för några veckor sedan orsakades troligen av Gästrike Vattens bevattning för påfyllnad av grundvatten. Det finns risk att mer mark släpper i anslutning till skredet och allmänheten uppmanas därför att inte gå innanför det avspärrade området.

Området kommer att fortsätta vara avspärrat och allmänheten uppmanas att inte röra sig innanför avspärrningen, eftersom marken där kommer att fortsätta röra sig till det uppstått en ny naturlig slänt. Utanför avspärrningen bedöms det inte finnas risk för fler ras, så länge sprinklingsanläggningen är avstängd.

- Stigen kommer att behöva ledas om och vi kommer att sätta upp en tydligare avspärrning. Vi har dialog med kommunekolog och skogsförvaltare gällande eventuell återställning. Vi kommer i första steget att avverka de träd vid skredkanten som står snett, säger Karolina Stenroth, enhetschef på Gästrike Vattens avdelning för teknik och utveckling.

Sprinkling orsakade jordskredet

Jordskredet inträffade vid den sprinklingsanläggning som Gästrike Vatten använder för att pumpa upp vatten från Gavleån och sedan sprida det över marken. Syftet är att fylla på grundvattnet i Gävle-Valboåsen som förser Gävleborna med dricksvatten.

En första utredning visar att det troligen är sprinklingen som har orsakat jordskredet.

- Påverkan på marken har skett under flera års tid. Anledningen till att skredet inträffade just nu kan vara att de kraftiga vindarna häromveckan skapade ytterligare rörelse i trädens rötter och blev en utlösande faktor, säger Karolina Stenroth.

Gästrike Vatten går nu vidare med en noggrann utredning för att avgöra om sprinklingsanläggningen på ett säkert sätt kan tas i bruk igen.