Gästrike Vatten

Nu inviger vi Älvkarleby kommuns första vattenkiosk!

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.

Vattenkiosker är en tankstation för vatten. Där kan entreprenörer som har ett abonnemang hos oss tanka vatten snabbt och smidigt. Det finns även en mindre kran där mindre mängder dricksvatten kan hämtas gratis, vid till exempel vattenavbrott.

- Vattenkioskerna är vårt sätt att ha kontroll på vem och vart vatten tas ur vårt ledningsnät.Vattenkiosken förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten och finns på ställen med tillräcklig kapacitet i ledningsnätet. Detta skydd finns inte i våra vattenposter och därför har vi sedan en tid börjat att låsa dem efter hand, säger Katarina Sundqvist, enhetschef kund Gästrike Vatten.

Vår första vattenkiosk i Älvkarleby kommun står nu klar och vi vill bjuda in till vår invigning av den!

Välkommen på invigning av vattenkiosken i Skutskär

Måndagen den 6 maj 2019 klockan 14:30. I korsningen Industrigatan och Golfvägen, Skutskär.

Det här händer

  • Vattenkiosken invigs av Lena Blad, VD och Katarina Sundqvist, enhetschef kund Gästrike Vatten samt Bert-Ola Dahlgren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Älvkarleby kommun
  • Jannes Slam- och Spolservice fyller sin spolbil
  • Visning av vattenkiosken och hur man kan fylla sin vattenflaska eller kärl
  • Vi finns tillgängliga för frågor


Låsa vattenposter
Genom att låsa vattenposter gör vi leveransen av dricksvatten säkrare. I en del ledningar är det naturligt ganska lågt tryck och om någon plötsligt tar mycket vatten så kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. När vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man att undertrycket drar in bakterier eller andra föroreningar i vattnet.

- Vattenförsörjning är en av våra viktiga samhällsfunktioner. Det känns bra att vi tillsammans tar ytterligare steg för att boende i Älvkarleby kommun ska ha en trygg vattenleverans, säger Bert-Ola Dahlgren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Älvkarleby kommun.

Flera sätt att skydda
Att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt att skydda vårt dricksvatten på. Ett annat är att inrätta ett vattenskyddsområde. Ett vattenskyddsområde innebär att området är skyddat ur ett flergenerationsperspektiv och föreskrifter anpassas till det enskilda områdets behov och känslighet. Vi har också ett nära samarbete med räddningstjänsten så att vi kan vi agera snabbt om något händer, och genom en bra kontakt med kommuner så får vi koll på bland annat närliggande enskilda avlopp.

Till toppen