Gästrike Vatten

Nu finns det kommunalt VA i Sälgsjön

120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.

120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.

Fastighetsägarna har varit positivt inställda till VA-projektet trots utmaningar med framkomlighet, buller och damm som följer av en större entreprenad inne i ett bostadsområde.

Ett gott samarbete med fastighetsägarna är ett måste för att kunna genomföra den här typen av projekt säger Stefan Hedström, projektledare på Gästrike Vatten.

Fakta om projektet
120 fastigheter
6 km schaktlängd
12 km ledningar
1 st pumpstation
1 st tryckstegring