Gästrike Vatten

Nu får Heliga landet kommunalt vatten och avlopp

Nu kan fastighetsägare på Heliga landet börja koppla in sina fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Utbyggnaden omfattar anslutning av 47 fastigheter som kommer att ingå i det utökade verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

2 män i arbetskläder arbetar med att montera en spillvattenpump.

Pierre Jonsson, kundtekniker på Gästrike Vatten, och Patrik Andersson, kundsamordnare på Gästrike Vatten, monterar pumpen till pumpstationen som ska rena spillvattnet hos en fastighetsägare.

Tre inkopplingar första dagen!

Tre fastighetsägare på Heliga landet kopplade in vatten och avlopp redan första dagen. Intresset för att koppla in kommunalt vatten och avlopp är stort.

Gästrike Vattens entreprenör är färdig i området men det är ändå fullt med grävmaskiner på Heliga landet. Det myllrar av aktivitet och många fastighetsägare är redan på gång med vatten- och avloppsinstallationer inne på sina tomter.

Kentas Minientreprenad säger att det har varit stor efterfrågan på deras tjänster men att det kan vara svårt för fastighetsägare att jämföra priser. Här har vi utfört allt arbete; vi har grävt, installerat fastighetspumpstation, utfört ledningsarbete och ordnat elinstallation till kunderna. Gästrike Vatten besiktar och funktionstestar alla vatten- och avloppsinstallationer hos fastighetsägarna och om allt ser bra ut har kunden vatten och avlopp samma dag.

En man i arbetskläder står nere i en grop och arbetar.

Anslutningen till kommunalt vatten och avlopp på Heliga landet kommer att bidra till en bättre miljön i och runt Storsjön. Spillvattnet kommer att renas effektivt i reningsverket i stället för i fastighetsägarnas enskilda anläggningar.

Digitala vattenmätare

Alla kunder får digitala vattenmätare, det innebär att kundernas mätvärden hämtas in via digitala master och kunderna slipper arbetet med att läsa av vattenmätaren och skicka in mätvärdet.

- Fakturan blir mer exakt och kunderna slipper själva läsa av mätaren. Det blir smidigare för både kunderna och för Gästrike Vatten, säger Patrik Andersson, kundsamordnare på Gästrike Vatten.

Till toppen