Gästrike Vatten

Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden för PFAS

I Sverige har Livsmedelsverket tidigare beslutat om en åtgärdsgräns på 90 nanogram per liter vatten för PFAS-ämnen, en åtgärdsgräns som nu föreslås sänkas till 4 nanogram per liter. I Sverige är det fortfarande godkänt att sälja och använda PFAS-ämnen, att dessa ämnen finns i vårt vatten är ett konkret exempel på att dagens levnadssätt och konsumtion påverkar naturen.

Vattenkran med rinnande vatten

Det nya gränsvärdet kommer att börja gälla 2026, fram till dess har alla kommuner som har PFAS-halter som överstiger gränsen tid på sig att utreda och planera för kompletterande åtgärder.

- Kommunalt kranvatten är ett livsmedel som kontrolleras regelbundet. Alla kunder kan känna sig trygga med att vi levererar ett rent dricksvatten som uppfyller gällande krav, säger Lena Blad, VD Gästrike Vatten koncernen.

Gästrike Vatten ansvarar för kontroll av det kommunala dricksvattnet i våra kommuner och vi har ett program för egenkontroll. I alla våra kommuner tas prover på PFAS-ämnen regelbundet, ett arbete som pågått under många år.

Det pågår ett omfattande arbete för att kontrollera, ha god kunskap och vidta åtgärder där vi har hittar PFAS-ämnen både i våra vattenverk och om möjligt vid källan.

- Vi gör och har gjort förstudier på våra anläggningar i syfte att införa den bästa reningstekniken utifrån det specifika vattnets förutsättningar. De tekniker som finns och har visat sig fungera är bland annat aktivt kol, membranfiltrering och jonbytare. Under förra året gjordes tester där vi har utvärderat olika tekniker för rening, säger Lena Blad.

PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för PFAS-ämnen. PFAS-ämnen används även i bland annat golvvax, skidvalla, brandsläckningsskum, färg, teflon, snabbmatskartonger, bakplåtspapper, smink och bullformar. Ämnet i sig behöver inte ha spridits på vattentäkten. Det finns många källor som det kan komma ifrån och det är oklart om det finns speciella punktkällor som sprider mer.

Till toppen