Gästrike Vatten

Kartlägger ledningsnätet med hjälp av ljud

Med ljudscanning så kartlägger vi hur statusen är på ledningsnätet för spillvatten i hela Älvkarleby kommun under hösten.

Med ljudscanning så kartlägger vi hur statusen är på ledningsnätet för spillvatten i hela Älvkarleby kommun under hösten.

- Vi sätter en sändare i en brunn i ena ändan av en ledning och en mottagare i den andra ändan, sen skickas signaler emellan. Så med hjälp av dessa ljudvågor kan vi avgöra hur statusen är på ledningen. Vi får också veta om det finns något hinder eller stopp i vägen, till exempel rötter eller svackor, säger Andreas Hillberg, enhetschef ledningsnät på Gästrike Vatten. Vi gör denna kartläggning för att få en bättre bild av hur ledningsnätet ser ut och om vi hittar något hinder så åtgärdar vi det.

Vi har tidigare gjort denna kartläggning i Ockelbo och Hofors kommuner. Nu arbetar vi i Älvkarleby kommun och arbetet pågår under hösten 2019. Kontrollerna utför vi i princip i varenda avloppsbrunn och i vissa fall kan vårt arbete innebära att vi måste gå in på en fastighet eftersom vi ibland kan ha brunnar eller ledningar som ligger där. Vi hoppas att du som fastighetsägare har förståelse för det. Är det något du undrar över är du välkommen att prata med oss!

Till toppen