Gästrike Vatten

Inför kommande regn i Gävle

Det förväntas komma stora mängder regn i Gävle under onsdagen och torsdagen, den här veckan. Även om prognosen inte spår samma stora mängd som kom förra veckan så förbereder vi oss för att minimera risken för nya översvämningar och skador på fastigheter.

höstregn

Rent dricksvatten

Gästrike Vattens viktigaste uppdrag är, och har varit, att säkra leveransen av rent dricksvatten till våra kunder. Det har vi klarat under hela denna period och vi arbetar hårt för att fortsatt leverera dricksvatten till alla våra kunder i våra fem kommuner.

Ökad beredskap

Nu ökar vi beredskapen inför kommande dagars regnoväder och vi har extra medarbetare i tjänst för att säkra driften av våra vatten- och reningsverk. Förra veckan vattenfylldes flera pumpstationer och de slutade fungera när elskåpen hamnade under vatten. Det finns reservkraft på plats för så att fortsätta provisorisk urpumpning i pumpstationerna.

Vi arbetar även intensivt tillsammans med Gävle kommun och Trafikverket för att hålla igång pumpning av dagvatten vid känsliga viadukter och vägar där vi vet att extra stöd kan behövas.

Våra system går för fullt sedan förra veckan och trycket är hårt på våra reningsverk. Samtidigt är jorden och marken mättad och tar inte upp vattenmängderna som vid normala regnväder. Vi arbetar fortfarande intensivt med att komma tillbaka till ett normalläge.

Vi beklagar alla eventuella olägenheter som våra kunder drabbats av! Vi vill också skicka ett stort tack till alla kunder och underentreprenörer som hjälpt till vid denna händelse!

Till toppen