Gästrike Vatten

Grönt vattenläge i Gävle

Grundvattennivåerna i Gävle har börjat stiga och risken för vattenbrist är liten. Därför ändras vattenläget från gult till grönt.

- Det är glädjande att folk har varit sparsamma med vattnet under sommaren. Nivåerna i grundvattenmagasinen har varit stabila, säger Karolina Stenroth, enhetschef på Gästrike Vatten.

 

Under sommaren har Gävle haft gult vattenläge. Det innebär att det har funnits risk för vattenbrist och invånarna har uppmanats att vara sparsamma med vatten. Men nu har grundvattenmagasinen fyllts på och risken för vattenbrist är liten. Tack till alla som hjälp till att tänka på att använda vattnet smart!

- Vi ser att det bildas mer grundvatten, inte minst tack vare vår filteranläggning som fyller på med renat vatten från Gavleån. Höstregnen kommer att bidra med ännu mer vatten och vi bedömer att Gävle kan gå över till grönt vattenläge, säger Karolina Stenroth.

Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om. Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!

Läs mer om vattenläget här.

Till toppen