Gästrike Vatten

Geoteknisk undersökning vid Tallmon i Skutskär

Mellan 26 april - 6 maj utför Gästrike Vatten markundersökningar vid Tallmon och vid Överboda i Skutskär.

Bild på borrigg på äng.

Så här ser det ut när geotekniska undersökningar pågår.

Så påverkas du

Vid dessa typer av fältundersökningar används en borrigg (se bild ovan) och en lastbil. Det kommer kunna höras ljud från en kompressor, men inga andra höga ljud förekommer. Undersökningarna utförs under vardagar mellan 07.00-21.00 av Geosigma, entreprenören kan identifiera sig om det behövs.

Syfte

Syftet är att ta reda på markens beskaffenhet och vilken metod för grundläggning som passar bäst på platserna där pumphus och vattenverk ska placeras.

Denna geotekniska undersökning är en del i projektet Vattenförsörjning Mon.

Frågor

Kontakta projektledare överföringsledningar: Camilla Sakari Sjöstrand, telefonnummer: 026-17 51 62.

Kartbild över Tallmon.

Geotekniska undersökningar kommer att utföras i markerade områden.

Till toppen