Gästrike Vatten

Fortsätt att tvätta händerna men vattna inte i trädgården

Grundvattennivåerna är fortfarande låga hela Östhammars kommun samt i delar av Ockelbo kommun. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet genom att använda det smart! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd.

Grundvattennivåerna är fortfarande låga hela Östhammars kommun samt i delar av Ockelbo kommun. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet genom att använda det smart! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd.

I hela Östhammars kommun samt i Ockelbo tätort och Lingbo har vi ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver. I Östhammars kommun är vattenförsörjningen ansträngd sedan länge och vi använder redan mycket vatten från vattenmagasinen. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.

I Hofors, Älvkarleby och Gävle kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Använd vattnet smart

Samla vatten i regntunnor för att vattna. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, eller om du kan fylla med exempelvis sjövatten istället. Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Fortsätt att tvätta händerna men vattna inte i trädgården. Varenda droppe räknas!

Läs mer om hur du använder vattnet smart här » Länk till annan webbplats.

Läs vår vattenrapport som visar hur läget är i respektive kommun här » Länk till annan webbplats.