Gästrike Vatten

Förstudie om läkemedelsrening i Gävle

Under hösten startar en förstudie om läkemedelsrening av avloppsvattnet i Gävle. Syftet med förstudien är att undersöka och klargöra vilka behov som finns med utgångspunkt i en utredning av mikroföroreningar i avloppsvattnet och i inre fjärden där avloppsvattnet släpps ut.

Ett stort stormande hav med höga vågor.

Läkemedel som antibiotika och hormonstörande ämnen kallas för mikroföroreningar. De traditionella reningsteknikerna som används vid avloppsreningsverk är inte anpassade för att rena dessa föroreningar utan de följer i stor utsträckning med det renade vattnet ut. Reningsverket i Gävle släpper ut det renade avloppsvattnet i den inre fjärden. Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att mikroföroreningar i vattnet från reningsverket kan ha en negativ påverkan på vattenmiljön i den inre fjärden.

Med start nu under hösten påbörjas en förstudie för att undersöka vilka behov av läkemedelsrening som finns vid reningsverket i Gävle. Syftet med förstudien är att undersöka och klargöra vilka behov som finns med utgångspunkt i en utredning av mikroföroreningar i avloppsvattnet och i inre fjärden. Förstudien ska efter det resultera i ett förslag på reningstekniker som är möjliga att använda vid reningsverket, samt presentera en kalkyl för vilken investering det innebär och även kostnaden för driften och det ytbehov som föreligger.

Förstudien planeras pågå under ett års tid och vara klar under hösten 2022. Naturvårdsverket har beviljat stödfinansiering för att genomföra förstudien.

Har du frågor om förstudien är du välkommen att kontakta vår kundtjänst,

Telefon 020-37 93 00.
E-post info@gastrikevatten.se


Till toppen