Gästrike Vatten

Förbättrat vattenläge i Östhammars kommun

Grundvattennivåerna i Östhammars kommun har varit stabila under sommaren och nu hävs sommarens restriktioner, utom i Öregrund och på Gräsö.

- Invånarna i Östhammars kommun har varit sparsamma och det har varit till stor hjälp, säger Mikael Ahlbom, enhetschef på Gästrike Vatten.

Östhammars kommun har haft rött vattenläge sedan 18 maj. Det har inneburit restriktioner i form av bevattningsförbud och allmänheten har uppmanats att vara extra sparsamma med vattnet.

Nu lättar Gästrike Vatten på restriktionerna och vattenläget går över till gult, med undantag för Öregrund och Gräsö där rött läge kvarstår.

- Grundvattennivåerna i Östhammars kommun har varit stabila under sommaren och vi räknar med att höstregnen fyller på vattenmagasinen ytterligare, säger Mikael Ahlbom.

Gult vattenläge innebär att det fortfarande finns en risk för vattenbrist.

- Vi uppmanar alla att vara vattensmarta och i första hand använda vattnet till mat, dryck och hygien, säger Mikael Ahlbom på Gästrike Vatten.

Begränsad kapacitet i Öregrund ger fortsatt rött läge

I Öregrund och på Gräsö råder fortsatt rött vattenläge och invånarna uppmanas att fortsatt vara extra sparsamma med vattnet. Det beror på en begränsning i den tekniska kapaciteten att pumpa fram vatten. Det har varit mycket folk i Öregrund under sommaren och belastningen på vattennätet och vattentäkten har varit hög.

- Vi jobbar för fullt med att få upp kapaciteten igen och hoppas kunna lösa problemet inom kort, säger Mikael Ahlbom på Gästrike Vatten.

 

Karta över vattenläget i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkrleby och Östhammars kommun
Till toppen