Gästrike Vatten

Förbättrat vattenläge i Öregrund – går från rött till gult

De tekniska problem som uppstod efter sommarens höga belastning på vattennätet i Öregrund är nu avhjälpta. Öregrund och Gräsö går därför över från rött till gult vattenläge. Det gäller nu för hela Östhammars kommun.

Öregrund och Gräsö har haft ett ansträngt läge under sommaren med stor risk för vattenbrist. Det beror på att det varit mycket folk i området och att belastningen därmed har varit mycket stor på den vattentäkt som förser just Öregrund och Gräsö med dricksvatten.

Det höga produktionsläget gav oss tekniska problem med uttaget av vatten, men nu har vi kommit tillrätta med dem och kapaciteten har ökat. Vi bedömer därför att vi kan gå över till gult vattenläge.

Gult läge innebär att det fortfarande finns en risk för vattenbrist. Vi uppmanar därför alla att fortsätta vara vattensmarta och i första hand använda vattnet till mat, dryck och hygien.

Till toppen