Gästrike Vatten

Fastighetsägare i Sälgsjön börjar koppla in kommunalt VA

Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.

Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA
i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.


Gästrike Vatten bjöd in till informationsmöten om de arbeten som fastighetsägarna ska genomföra
för att kunna koppla in vatten och avlopp. Det var ett femtiotal (av 120 stycken) fastighetsägare som
kom och lyssnade och ställde frågor.

Gästrike Vatten har utfört projektet på uppdrag av Gävle kommun för att förbättra miljön i Sälgsjön.
Sälgsjön är en idyllisk by som ligger efter väg 509 mot Hedesunda. Byn är en gammal fäbodvall som bönderna i Valbo använde som rekreation på somrarna. Många har valt att bosätta sig permanent i
Sälgsjön de senaste åren och det medför högre krav på att vatten- och avloppssystemet ska fungera
bra. Kommunalt VA ger Sälgsjön en robust leverans av gott, friskt vatten och en effektiv rening av
spillvatten – och det är bra för miljön!

Till toppen