Gästrike Vatten

Färdigbadat för i år?

Nu när badsäsongen går mot sitt slut är det ett par saker som är viktiga att tänka på om poolen behöver tömmas.

Ett barn simmar med simglasögon under vattnet i en pool.

Ta bort kloret ur vattnet innan tömning

Skydda naturen genom att låta poolen stå öppen, helst i solljus några dagar, efter den senaste kloreringen. Då förbrukas kloret och du släpper inte ut några kemikalier i naturen.

Låt vattnet rinna ut långsamt

Låt vattnet rinna ut långsamt på en gräsmatta eller liknande så att marken hinner suga upp vattnet. Då skapar det inte problem för din eller din grannes fastighet.

Det är inte tillåtet att tömma poolvatten i avloppet, varken med eller utan klor, eftersom det kan skada reningsverket. Släpp inte heller ut poolvatten som fortfarande innehåller klor i havet, en sjö eller en gatbrunn för då kan kemikalierna skada miljön för både växter och djur.

Tack för att du tar hand om ditt poolvatten och skyddar naturen!


Till toppen