Gästrike Vatten

Ett vattensamarbete för framtiden

Nu bygger vi en vattenledning som är drygt tre mil lång från Örbyhus i Tierps kommun till Alunda i Östhammars kommun!

Redan i januari 2021 ska första delen av ledningen vara klar för att distribuera dricksvatten till Österbybruk. Samarbetet mellan Östhammar Vatten och Tierps Energi och Miljö AB, TEMAB, är en viktig förutsättning för att ge Österbybruk och Alunda mer dricksvatten av god kvalitet.

- Det här är en stor och viktig satsning som ger invånarna en trygg och säker vattenleverans. Det känns väldigt bra att vi hittat en långsiktig lösning för boende i Alunda och Österbybruk tillsammans med TEMAB,säger Margaretha Widén Berggren, ordförande Östhammar Vatten AB.

- Att samverka över kommungränserna känns självklart för oss. Tierps kommun har i Uppsalaåsen, så mycket vatten så det räcker till oss alla. Så genom samverkan bygger vi ihop våra ledningsnät och ger Östhammars kommun möjlighet till mer vatten av bra kvalitet, säger Kenneth Karlsson, ordförande TEMAB. Tierps kommun behöver samverka med andra kommuner, även inom vatten för att nå en långsiktig hållbar produktion.

Om projektet
Dricksvattenförsörjningen är mycket ansträngd i Alunda och Österbybruk i Östhammars kommun. Idag tas mer vatten ut än vad som nybildas, det påverkar både mängd och kvalitet och gör det svårare att producera dricksvatten. För att lösa dagens och framtidens behov bygger vi en tre mil lång vattenledning från Örbyhus via Österbybruk till Alunda 2019 - 2021.
Läs mer här Länk till annan webbplats.