Gästrike Vatten

Etapp 1 avslutas på Stabbläggargatan i Bomhus

Gästrike Vatten renoverar och förbättrar VA-ledningar på Stabbläggargatan, hittills har vi dragit cirka 1 kilmeter nya ledningar och lika mycket återstår till våren.

Avslutning på Etapp 1 på Stabbläggargatan i Bomhus

- Vi har hittills renoverat cirka 1 kilometer VA-ledningar på Stabbläggargatan. Asfaltering sker i slutet av veckan, det är sista momentet för säsongen. I vår startar vi etapp 2 som påverkar Stabbläggargatan 32-64 säger Magnus Hillström, Byggledare på Gästrike Vatten.

Gästrike Vatten avslutade etapp 1 med att bjuda på glögg. Det var en hel del fastighetsägare som besökte oss i glöggtältet under tisdagseftermiddagen trots regnväder. Stort tack till fastighetsägare för tålamod i samband med arbetet och tack till vår entreprenör för ett gott samarbete.

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats