Gästrike Vatten

Etapp 1 avslutas på Stabbläggargatan i Bomhus

Gästrike Vatten renoverar och förbättrar VA-ledningar på Stabbläggargatan, hittills har vi dragit cirka 1 kilmeter nya ledningar och lika mycket återstår till våren.

Avslutning på Etapp 1 på Stabbläggargatan i Bomhus

- Vi har hittills renoverat cirka 1 kilometer VA-ledningar på Stabbläggargatan. Asfaltering sker i slutet av veckan, det är sista momentet för säsongen. I vår startar vi etapp 2 som påverkar Stabbläggargatan 32-64 säger Magnus Hillström, Byggledare på Gästrike Vatten.

Gästrike Vatten avslutade etapp 1 med att bjuda på glögg. Det var en hel del fastighetsägare som besökte oss i glöggtältet under tisdagseftermiddagen trots regnväder. Stort tack till fastighetsägare för tålamod i samband med arbetet och tack till vår entreprenör för ett gott samarbete.

Till toppen