Gästrike Vatten

En kugge i samhällsutvecklingen

Vår verksamhet är en kugge i samhällsutvecklingen! Genom att dela med oss av våra erfarenheter av samverkan och hållbar utveckling av våra VA-tjänster gör vi varandra bättre! Vattnet har inga gränser.

Vår verksamhet är en kugge i samhällsutvecklingen! Genom att dela med oss av våra erfarenheter av samverkan och hållbar utveckling av våra VA-tjänster gör vi varandra bättre! Vattnet har inga gränser.

Under september har Gästrike Vatten delat erfarenheter om VA-försörjning genom studiebesök från ITP SUWAS Africa som är finansierat av Water Aid. Vi har även deltagit i en workshop i Serbien inför VA-samverkan mellan flera kommuner inom ett konsultuppdrag för SKL international.

Till toppen