Gästrike Vatten

Bevattningsförbud på flera orter i Östhammars kommun

Från den 10 juni råder det bevattningsförbud för det kommunala dricksvattnet i Östhammar, Alunda, Öregrund och på Gräsö. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast får användas till dryck, matlagning och hygien. Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet så det räcker till alla.

""

Östhammars kommun försörjs av små grundvattenmagasin. Dessa kan inte lagra större mängder vatten utan kräver regelbunden påfyllning. Under sommaren sker normalt ingen påfyllnad i vattenmagasinen, utan den nederbörd som faller tas främst upp av växter eller avdunstar.

Vi vet av erfarenhet från tidigare år att vattenförbrukningen ökar under sommaren. Många använder dricksvattnet till att fylla pooler och till bevattning. Vi nyttjar den lagringskapacitet som finns i grundvattenmagasinen och det grundvatten som finns nu måste räcka fram till påfyllningen tar fart i höst igen. Vi inför bevattningsförbudet för att säkerställa att dricksvattnet räcker till dryck, matlagning och hygien.

- Det finns många små saker du kan göra i din vardag som sparar mycket vatten. Stäng kranen när du borstar tänderna, samla regnvatten i en tunna eller damm för att vattna med, ta en kort dusch istället för att bada badkar. Vi måste vara rädda om vårt vatten, varje liter du kan spara är viktig, säger Mikael Ahlbom, enhetschef på GästrikeVatten

I Hökhuvud, Gimo och Hargshamn ser vattenläget bättre ut inför sommaren. I dessa orter råder gult vattenläge och vi uppmanar till sparsamhet med vattnet så att bevattningsförbud inte behöver införas.

Grönt vattenläge i Österbybruk

En glädjande nyhet är att vattenläget i Österbybruk nu går över till grönt. Den nya överföringsledningen som går från Örbyhus till Österbybruk, och i nästa steg till Alunda, är färdig och tas snart i drift. De boende kommer få mer vatten i kranen och vi kan därför gå från gult till grönt vattenläge.

- Det är väldigt roligt att arbetet med överföringsledningen, som pågått under flertalet år nu, äntligen ger resultat för de boende i Österbybruk, säger Mikael Ahlbom, enhetschef på Gästrike Vatten.

Lägesbild för Ockelbo, Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner

I centrala Ockelbo är grundvattennivåerna låga och gult vattenläge råder. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

I Åmot , Lingbo och Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt vattenläge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att det inte finns någon risk för vattenbrist, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Till toppen