Gästrike Vatten

Att spola rätt är lätt!

Idag saknar flera miljarder människor i världen tillgång till toalett. För att belysa bristen på säkra hygienresurser i världen har FN instiftat världstoalettdagen som infaller 19 november varje år. I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, ändå slarvar vi och använder våra toaletter som sopnedkast. I år ligger Gästrike Vattens fokus på att uppmärksamma hur vi spolar rätt i toaletten.

De fem vanligaste sakerna som fulspolas. Bomullstussar, kemikalier, tamponger, våtservetter och tops.

Hur ofta tänker du på vad som händer med det du spolar ner i toaletten?

För oss i Sverige är toaletter och rent vatten en självklarhet. Vi tar för givet att det kommer rent vatten när vi vrider på kranen, och vi funderar kanske inte så mycket på vad som händer med det vi spolar ner i toaletten eller i avloppet. För att vi ska kunna behålla ett vatten av god kvalité är det viktigt att alla tar sitt ansvar och spolar rätt.

- Det är enkelt, det är bara tre saker som får spolas ner i toaletten - kiss, bajs och toalettpapper, säger Nicklas Sundqvist, processtekniker avlopp på Gästrike Vatten.

Ändå spolas det varje år ner tonvis med skräp i toaletterna. Skräp som egentligen hör hemma i soppåsen. Hushållspapper, topps, bindor, våtservetter och kattsand är exempel på skräp som spolas ner och som sedan får lyftas ur våra reningsverk. Hushållspapper är en produkt som man kan tro inte gör någon skada. Men hushållspapper löses inte upp på samma sätt som toalettpapper, utan riskerar att orsaka stopp.

- Det är en kostsam hantering som vi skulle kunna undvika om vi alla blev lite bättre på att slänga skräpet direkt i soppåsen där det hör hemma. I värsta fall orsakar skräpet onödigt stopp i pumpstationer och ledningar som i sin tur kan leda till översvämningar där orenat avloppsvatten rinner rakt ut i naturen, säger Nicklas Sundqvist.

En ficklampa lyser på ett galler som är fullt av skräp.

Bilden visar ett rensgaller vid Duvbackens reningsverk i Gävle. I rensgallret fastnar allt större skräp som spolats ner och följt med till reningsverket.

Inget fett i avloppet

Fett som spolas ut i avloppet stelnar och fastnar i ledningarna. Fettproppar kan orsaka stora problem som kan leda till stopp och i värsta fall översvämningar. För att undvika detta ska du inte hälla ut överblivet fett och olja i diskhon.

- Torka ur stekpannan med hushållspapper innan den diskas och häll använd olja i en gammal förpackning och släng den i hushållssoporna, säger Nicklas Sundqvist.

Avgifta avloppet

Kemikalier och läkemedel hör inte hemma i avloppsvattnet. Många kemikalier och läkemedel kan inte renas bort utan följer med genom reningsverket ut i naturen där de kan påverka både miljö och djurliv negativt. Spola därför aldrig ner kemikalier eller överbliven medicin i toaletten och häll inte heller ut det i avloppen.

Överblivna kemikalier ska lämnas till en återvinningscentral och överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket. Du kan göra en stor insats genom att lämna avfall som innehåller miljögifter till återvinning, till exempel nagellacksflaskor, aceton, hårsprayburkar, olja, färg och lösningsmedel samt mediciner till apoteket.

Kom ihåg - att spola rätt är lätt!

Till toppen