Gästrike Vatten

Ändring av fakturafrekvensen och Bank-id för "Mina sidor"

Från augusti 2019 kommer våra kunder att få sin pappersfaktura varannan månad istället för var fjärde. Detta för att det ska bli en enklare och effektivare fakturering. Och man kan nu logga in med sitt Bank-id på "Mina sidor".

Från augusti 2019 kommer du som kund att få din pappersfaktura varannan månad istället för var fjärde. Detta för att det ska bli en enklare och effektivare fakturering. Och man kan nu logga in med sitt Bank-id på "Mina sidor".

Har du pappersfaktura, och fortfarande vill ha det, behöver du inte göra någonting. Förändringen sker automatiskt.

E-faktura

Har du e-faktura blir det ingen förändring.

Med e-faktura får du din faktura varje månad. Du slipper dessutom krångliga OCR-nummer och sparar vår miljö. Anmäl dig till e-faktura via din internetbank. Fakturan kommer från respektive kommuns dotterbolag, sök efter din kommun när du anmäler dig till e-faktura.

Läs mer om fakturan här » Länk till annan webbplats.

Mina sidor med Bank-id

Nu kan du logga in på ”Mina sidor” med ditt Bank-id. På ”Mina sidor” kan du hålla koll på ditt abonnemang, din förbrukningshistorik, registrera avläsning av vattenmätaren och se din fakturahistorik.

Privatpersoner kommer fortfarande kunna logga in med sitt kundnummer resterande del av 2019, från 2020 kommer du bara kunna logga in med ditt Bank-id.
För företag, kommuner och föreningar blir det ingen förändring, ni kommer fortfarande att kunna logga in med organisationsnummer och kundnummer.

Mina sidor hittar du här » Länk till annan webbplats.