Gästrike Vatten

44 miljoner liter dricksvatten - besparing och åtgärder har gett resultat

Sommarens vattenbesparingar och åtgärder i Östhammars kommun och Gävle-Valbo området har gett resultat. Därför lättar vi nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun och går över i gult läge. I Gävle-Valbo med ytterområden går vi över i grönt läge. Vi har minskat produktionen med nästan 32 miljoner liter vatten i Östhammars kommun och med 12 miljoner liter vatten i Valbo, Gävle kommun, jämfört med perioden juni till augusti föregående år. Det är totalt 146 000 badkar! Att vi även har full drift på anläggningen som ger oss mer grundvatten med renat ytvatten från Gavleån har hjälpt till att förbättra läget.

Sommarens vattenbesparingar och åtgärder i Östhammars kommun och Gävle-Valbo området har gett resultat. Därför lättar vi nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun och går över i gult läge. I Gävle-Valbo med ytterområden går vi över i grönt läge. Vi har minskat produktionen med nästan 32 miljoner liter vatten i Östhammars kommun och med 12 miljoner liter vatten i Valbo, Gävle kommun, jämfört med perioden juni till augusti föregående år. Det är totalt 146 000 badkar! Att vi även har full drift på anläggningen som ger oss mer grundvatten med renat ytvatten från Gavleån har hjälpt till att förbättra läget.

Tack alla! Invånarnas, besökarnas, kommunernas och entreprenörernas besparande tillsammans med vårt arbete och åtgärder har gjort att vi fått ner producerad mängd vatten så här mycket! Visst gör det skillnad när vi är många som tillsammans hjälps åt, säger David Starnberg, processingenjör, Gästrike Vatten. Nu har vi ett bättre läge inför vintern, och hoppas på mycket regn och snö så vi fyller på grundvattenmagasinen till nästa vår och sommar.

Allt vatten som vi har sparat har gett grundvattenmagasinen välbehövlig tid att återhämta sig. Det gör att vi kan häva bevattningsförbudet i Östhammars kommun från och med den 3 oktober. Vi måste ändå fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi använder nästan maximalt med vatten från vattenmagasinen. Det är flera mindre vattenmagasin som försörjer Östhammars kommun och vattennivåerna sjunker fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.

Grundvattennivån i Gävle-Valbo med ytterområden är nu normala för årstiden och det innebär att invånarna där kan använda vattnet som vanligt igen. De normala grundvattennivåerna beror mycket på att vi har full drift på den membranfilteranläggning i Gävle som ger oss mer grundvatten med renat ytvatten från Gavleån.

Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om. Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!

Åtgärder och invånarnas sparsamhet ger effekt

Gästrike Vatten har de senaste åren prioriterat att systematiskt leta och laga läckor i ledningsnätet. Arbetet ger resultat och vi har hittat och lagat flertalet läckor runt om i alla våra kommuner.

Gästrike Vatten har även optimerat driftsättet av grundvattenbrunnar. Genom att fördela uttagen så nyttjar vi våra vattenmagasin på ett bättre och effektivare sätt, och därmed sparar på vattnet.

- Vi har de senaste åren haft en kontinuerlig dialog med kommuner och entreprenörer på vilket sätt de kan spara vatten. Bland annat så har Östhammars kommun hittat sätt att ta tillvara på regnvatten som sen kan användas till bevattning, säger Mikael Ahlbom, enhetschef, Gästrike Vatten.

Även i Ockelbo, Älvkarleby och Gävle kommuner arbetar vi aktivt med förbättringsarbete för att spara på, och öka mängden, grundvatten. Vi lagar läckor, bygger överföringsledningar, utreder grundvattenmagasinen och har full drift på membranfilteranläggning i Gävle. Läs mer om den anläggningen här » Länk till annan webbplats.

Lägesbild för Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Läs mer här » Länk till annan webbplats.

Till toppen