Gästrike Vatten

Gästrike Vatten koncernen ansvarar för dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Gästrike Vatten är ett gemensamt VA-bolag som ägs av de ingående kommunerna. Vi arbetar för en hållbar utveckling och en framtid med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Genom att samla kompetens om vatten och tekniska resurser från fem kommuner i driftbolaget Gästrike Vatten har vi en bra grund för vårt fortsatta arbete.

""
""

Gästrike Vatten AB

Gästrike Vatten AB är moderbolag i Gästrike Vatten-koncernen med dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB. Moderbolaget Gästrike Vatten AB ägs gemensamt av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner.

Varje dotterbolag är VA-huvudman i sin kommun, vilket innebär att den allmänna VA-anläggningen ägs av respektive dotterbolag. Moderbolaget Gästrike Vatten sköter drift av anläggningen på uppdrag av respektive kommun.

""

Upphandlingar

Här hittar du information om kommande upphandlingar för Gästrike Vatten koncernerns bolag.

Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud till oss. För att kunna lämna anbud är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vilka upphandlingar som är aktuella. Du behöver även skapa ett konto i upphandlingssystemet Kommers.

""

Verksamhetsplan 2024

Gästrike Vattens verksamhetsplan för 2024 beskriver inriktning och aktiviteter för Gästrike Vatten med dotterbolag. Varje bolag har en interbudget och en investeringsbudget för 2024 med utblick för kommande år. De ligger till grund för beslut i respektive bolag.

""

Vill du veta mer?

På Gästrike Vattens webbplats hittar du information kring ditt dricksvatten, vad du får spola ner i avloppet eller om dagvatten. Vill du anmäla en vattenläcka eller har andra frågor om vatten och avlopp eller din VA-faktura. Svaren på många av frågorna hittar du här.

Hittar du inte det du söker, hör gärna av dig till vår kundservice!

""

Våra miljömål

Gästrike Vatten och Länsstyrelsen har sedan juni 2016 en överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning.

Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvarstagande och resultat.