Hantera oljeavfall miljösäkert - installera oljeavskiljare

Olja ställer till stora problem i naturen. Det är så giftigt att mycket låga koncentrationer kan orsaka skador. Även produkter som bryter ner olja orsakar såväl akuta gifteffekter som långsiktiga effekter i våra vattenmiljöer. Sådana utsläpp räknas som ett av de allvarligaste hoten mot det marina livet i sjöar och vattendrag. 

Våra reningsverk kan inte ta hand om avloppsvatten som innehåller olja.Därför måste verksamheter som fordonstvättar, verkstäder och större garage installera oljeavskiljare.Genom att separera och hantera oljeavfall på ett miljösäkert sätt förhindrar du skador på sjöar och vattendrag samt i reningsverkens processer.
Fastighetsägaren ansvarar för installation och funktion
Oljeavskiljaren är en fast installation som fastighetsägaren ansvarar för. Oljeavskiljaren ska vara typgodkänd, rätt dimensionerad och skötas utifrån den verksamhet som bedrivs, med utgångspunkt i gällande krav.
Hur fungerar oljeavskiljaren?
Oljeavskiljaren är en säkerhetsanordning för att förhindra att olja släpps ut till avloppsnätet. När det oljehaltiga vattnet rinner genom den vattenfyllda avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i slamdelen, medan oljan stiger och lägger sig på ytan i oljeavskiljningsdelen. Principen är att olja är lättare än vatten.

Läs mer i vår broschyr ». Vill du veta mer, kontakta Samhällsbyggnadskontoret i den kommun där du bor. Kontaktuppgifter hittar du i broschyren.
Kontakt
Gästrike Vatten, 020-37 93 00, info@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2015-03-20 16:16:22
Senast ändrad 2016-10-20 17:35:53