Gästrike Vatten

Pågående arbeten och projekt i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Hand håller i vattenglas

Norrmursvägen

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningarna på Norrmursvägen. Det är ett förebyggande arbete för att minska risken för problem med läckor och stopp i ledningen i framtiden.

karta sämo

Mer och bättre vatten till Ockelbo centralort

Ockelbo Vatten bygger en överföringsledning för vatten mellan Mobyheden Södra och Säbyggeby i centrala Ockelbo. Överföringsledningen kommer att förbättra dricksvattenförsörjningen genom att ge mer och bättre vatten till centrala Ockelbo.

Gästrike Vattens VD Lena Blad fyller fint glas med vatten från vattenpost.

Låsning av vattenposter

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Ockelbo. 95 % av vattenposterna är låsta och arbetet med att låsa resten fortsätter under våren.

Relaterat innehåll

Till toppen