Meny
Pressmeddelande - 2013-11-13

Ockelbo Vatten överklagar Skatteverkets beslut 

Ockelbo Vatten AB har under åren 2008-2011 tagit emot aktieägartillskott från Ockelbo kommun för att få en ekonomi i balans. Gästrike Vatten AB, som är driftbolag för Ockelbo Vatten har redovisat aktieägartillskottet som en icke skattepliktig tillgång. 
 
Skatteverket har i sin revision beslutat att aktieägartillskotten är att betrakta som driftbidrag vilka ska redovisas som intäkt, då tillskotten erhållits under flera år. Bolaget har därmed påförts skattetillägg och mervärdeskatt på de erhållna kapitaltillskotten.

Gästrike Vattens syn är att dessa tillskott är aktieägartillskott och vi har därför inte redovisat och deklarerat dem som skattepliktiga ersättningar. Utifrån vår ståndpunkt har vi redovisat på ett korrekt sätt. 
 
Ockelbo Vatten AB kommer att överklaga Skatteverkets beslut och i avvaktan har bolaget betalat in den av Skatteverket fastställda summan. 
 
För mer information kontakta: 
Mats Rostö, VD Gästrike Vatten tfn 026-17 51 51 
Gunilla Alsén, Ekonomichef Gästrike Vatten tfn 026-17 51 11 
Björn Hemgren, Marknad och Kund Gästrike Vatten tfn 026-17 51 40 
Sidan skapad 2013-12-30 13:47:10
Senast ändrad 2013-12-30 00:00:00