Meny

Ockelbo kommun

Ockelbo Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Ockelbo kommun.

I Ockelbo kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 
Totalt ansvarar vi för 17 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 6 reningsverk och 8 vattenverk i Ockelbo kommun. 

Några av de planerade aktiviteterna 2020 är:
  • Fortsatt arbete med överföringsledning mellan Mobyheden och Ockelbo centralort. Läs mer om det här »
  • Åtgärder på ledningsnätet efter Allévägen i Ockelbo centralort.
  • Förbättrad beredning på vattenverk.

Läs mer om våra pågående arbeten i Ockelbo kommun här »

Budget 2020
Budget för verksamhetskostnader är 18,2 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.
Budget för investeringar är totalt 26,3 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar. 
Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 3,7 miljoner kronor.
Budgetpost för investeringar är 21,7 miljoner kronor. Det avser främst fortsatt arbete med överföringsledningen mellan Mobyheden och Ockelbo centralort och förbättrad beredning på vattenverk.
Budgetpost för exploateringar är 0,9 mnkr vilket avser åtgärder vid Tegelbruket och Kvarnvägen.


Läs hela vår verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020 här »​

Sidan skapad 2019-03-19 11:20:26
Senast ändrad 2020-01-17 10:52:35