Ockelbo kommun

Ockelbo Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Ockelbo kommun.

I Ockelbo kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 
Totalt ansvarar vi för 17 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 6 reningsverk och 8 vattenverk i Ockelbo kommun. 

Några av de planerade aktiviteterna 2019 är:
  • Utredning av Åmots reningsverk
  • Tömning av dammar vid Gammelfäbodarnas reningsverk
  • Åtgärder för förbättrad beredning vid Säbyggeby och Lingbo vattenverk
  • Ventilationsombyggnad Ockelbo reningsverk
  • Nya styrenheter (PLC) på anläggningar

Läs mer om våra pågående arbeten i Ockelbo kommun här »

Budget 2019
Budget för verksamhetskostnader är 14,8 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.
Budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 12 miljoner kronor, största delen är till förnyelse av befintliga VA-anläggningar.
Budget för nyinvestering är 17 miljoner kronor och avser utförandet av ny överföringsledning för vatten mellan Mobyheden och Säbyggeby.

Läs hela vår verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019 här »​

Sidan skapad 2019-03-19 11:20:26
Senast ändrad 2019-04-09 13:21:58