Pågående projekt i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad
avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du
exempel på var vi är aktiva just nu.


Överföringsledning för vatten mellan Mobyheden och Säbyggeby


Gästrike Vatten har fått uppdraget av Ockelbo Vatten att bygga en överföringsledning för vatten mellan Mobyheden S och Säbyggeby.
Vi planerar att utföra arbetet under 2019. Syftet är att förbättra dricksvattenförsörjningen i Ockelbo centralort, denna överförings-
ledning kommer att ge både mer och bättre dricksvatten till invånarna.

Detta händer under våren 2019

Upphandling pågår
Upphandling av etapp 1 pågår. Vi räknar med att ha en entreprenör någon gång under perioden april till juni 2019 under förutsättning att upphandlingen inte överklagas. Entreprenören planerar arbetet utifrån rådande mark- och väderförhållanden. Berörda fastighetsägare i etapp 1 kontaktas inom kort. Etapp 2 beräknas starta under hösten 2019 och pågår till mitten av 2020.

Etapp 1: cirka 800 meter borrning
120 meter borrning under järnvägen och vägkorsning 272/302 i Säbyggeby 
700 meter under väg 272 norrut mot brunnen i Mobyhden södra.Valet att borra minskar påverkan på mark och miljö och håller ned kostnaden på entreprenaden.

Etapp 2: schaktning för ledningar
Etapp 2 beräknas starta under hösten 2019 och pågår till mitten av 2020.

Värdering av mark
Skogsstyrelsen är klar med värderingen av mark. Berörda fastighetsägare kommer att få information i mitten av mars.

 

 
 Projektinformation 2018-12-03
  
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

torbjorn.wallin@gastrikevatten.se eller 026-17 51 27
jessica.zetterholm@gastrikevatten.se eller 026-17 51 46

Vi renoverar Rabo vattentorn

Nu pågår en stor renovering av Rabo vattentorn. 

Fasaden får ett lyft under 2019
Allt ytskikt ska renoveras, det blir ny plåt högst upp och ny puts och färg nedtill. 
Arbetet börjar i juni och beräknas vara klart i slutet av september.  Arbetet pågår vardagar mellan 7-17, i vissa enstaka fall kan helgarbete förekomma. Vattentornet kommer att vara inhängnat under hela arbetets gång.

Renovering av insidan är klar
Under 2017/2018 gjorde vi en omfattande inre renovering av insidan och tornet fick ett helt nytt inre ytskikt. Tornet är gammalt och har inte genomgått någon stor renovering sedan det byggdes 1975.

Renoveringen ställde stora krav på styrning av driften för att klara kapaciteten till konsumenterna. Ett helt nytt körsätt/styrning utformades för att få de fyra vattenverken, på ett så effektivt sätt som möjligt, att försörja Ockebo med vatten.

Kul att veta
Tornet är cirka 40 meter högt och diametern är 12,5 meter. Reservoaren rymmer omkring 700 m3 och det är 198 trappsteg upp till taket. 

Frågor?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka e-post till: info@gastrikevatten.se

 

Låsa vattenposter 

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Ockelbo och övriga medlemskommuner. 95 % av vattenposterna är låsta och arbetet med att låsa resten fortsätter under våren.
Sidan skapad 2015-05-06 14:53:46
Senast ändrad 2019-06-07 14:13:14