Meny

Pågående projekt i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad
avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du
exempel på var vi är aktiva just nu.


Gäverängevägen 

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningarna på Gäverängevägen. Det är ett förebyggande arbete för att minska risken för problem med läckor och stopp i ledningen i framtiden. 

Tidplan 
Arbetet startar på tisdag 14 april och blir klart 17 april 2020. Entreprenaden utförs av NCC på vardagar kl. 6.30 – 16.

Allt fungerar som vanligt
Du kan använda avloppet som vanligt, arbetet orsakar inga driftstopp. 

"No dig" minskar störning för dig
NCC har en lastbil som ställs vid vid den brunn som de är och jobbar vid. Det kan tidvis bli trångt på gatan men det går att passera. Vi hoppas att du har tålamod och tar det lite lugnare än vanligt. Arbetet utförs med schaktfri ledningsrenovering och resultatet kan likställas med nyläggning. Metoden är klimatsmart, kostnadseffektiv och framför allt påverkas inte omgivningen lika mycket som vid schaktning.

Har du frågor? 
Kontakta gärna vår kundservice på 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se

Överföringsledning för vatten mellan Mobyheden och Säbyggeby


Gästrike Vatten har fått uppdraget av Ockelbo Vatten att bygga en överföringsledning för vatten mellan Mobyheden S och Säbyggeby.
Vi planerar att utföra arbetet under 2019. Syftet är att förbättra dricksvattenförsörjningen i Ockelbo centralort, denna överförings-
ledning kommer att ge både mer och bättre dricksvatten till invånarna.

Detta händer under 2019

November 2019: Upphandling klar
NCC är vår entreprenör för etapp 2. De håller på att förbereda arbetet och beräknas starta inom kort.

Etapp 1: cirka 800 meter borrning - klar
120 meter borrning under järnvägen och vägkorsning 272/302 i Säbyggeby 
700 meter under väg 272 norrut mot brunnen i Mobyhden södra.Valet att borra minskar påverkan på mark och miljö och håller ned kostnaden på entreprenaden.

Etapp 2: schaktning för ledningar
Etapp 2 beräknas starta under senhösten 2019 och pågår till mitten av 2020.

Värdering av mark
Skogsstyrelsen är klar med värderingen av mark. Berörda fastighetsägare kommer att få information i mitten av mars.

 

 
 Projektinformation 2018-12-03
  
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

torbjorn.wallin@gastrikevatten.se eller 026-17 51 27
jessica.zetterholm@gastrikevatten.se eller 026-17 51 46
Rabo vattentorn är renoverat

Rabo vattentorn har genomgått en stor renovering. 

Fasaden fick ett lyft under 2019
Allt ytskikt har renoverats, ny plåt högst upp och ny puts och färg nedtill. 
Arbetet pågick mellan juni till september.

Renovering av insidan är klar
Under 2017/2018 gjorde vi en omfattande inre renovering av insidan och tornet fick ett helt nytt inre ytskikt. Tornet är gammalt och har inte genomgått någon stor renovering sedan det byggdes 1975.

Renoveringen ställde stora krav på styrning av driften för att klara kapaciteten till konsumenterna. Ett helt nytt körsätt/styrning utformades för att få de fyra vattenverken, på ett så effektivt sätt som möjligt, att försörja Ockebo med vatten.

Kul att veta
Tornet är cirka 40 meter högt och diametern är 12,5 meter. Reservoaren rymmer omkring 700 m3 och det är 198 trappsteg upp till taket. 

Frågor?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka e-post till: info@gastrikevatten.se

 

Låsa vattenposter 

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Ockelbo och övriga medlemskommuner. 95 % av vattenposterna är låsta och arbetet med att låsa resten fortsätter under våren.
Sidan skapad 2015-05-06 14:53:46
Senast ändrad 2020-04-07 16:50:04