Ny brunn i ValboGästrike Vatten anlägger en ny brunn för att möjliggöra tillväxt och öka tillgången på dricksvatten i Valbo med omnejd. En ny brunn är en av flera åtgärder som pågår för att säkerställa dricksvattnets kvalitet och öka tillgången.

Arbetet klart

Arbetet på Smäckvägen är slutfört och vi tackar för ditt tålamod under arbetets gång. Nu kommer vi att provpumpa brunnen under cirka ett års tid för att se att kvaniteten och kvaliteten är tillräckligt bra.

Asfaltering på Smäckvägen

Vi har glädjen att meddela att Gästrike Vatten och Gävle kommun har gjort en överenskommelse om att åtgärda problemen med vattenanslamling och dålig asfalt på Smäckvägen.  Vi kommer efter önskemål från boende att asfaltera hela vägen där vi har schaktat för VA. Innan vi asfalterar kommer vi att riva upp resten av asfalten och lägga ett stabilare bärlager.

Schaktning och asfaltering sker preliminärt i maj eftersom de djupa VA-schakten behöver få ligga till sig för att vägen ska bli så bra som möjligt.

Potthål?
Meddela oss om det uppstår potthål eller andra besvär under vintern så åtgärdar vi dessa vartefter innan asfalteringen utförs.


Varför utför vi arbetet?

Bakgrund
Vattenverket i Valbo försörjer cirka 12.000 hushåll i Valbo, Hagaström och Forsbacka med dricksvatten. Idag är vattentillgången ansträngd och det beror bland annat på grundvattenkvalitet, beredning i vattenverket och brunnstekniska aspekter samt tillgången på grundvatten.

Mål
Målet är att säkra dricksvattnet, skapa trygghet och tillväxt i Valbo med omnejd i framtiden.

Syfte
Syftet med den nya brunnen är att avlasta nuvarande brunn. Möjligheten att fördela grundvattenuttaget till Valbo vattenverk mellan två uttagsbrunnar ger flera fördelar:
  • Redundans i brunnar, t. ex. om en brunn sätts igen/det blir kvalitetsproblem kan dricksvattenförsörjningen tillgodoses från den andra brunnen.
  • Vi kan öka uttaget av grundvatten. Fördelning av uttaget mellan brunnar medför att vi kan öka uttaget utan att riskera för låga grundvattennivåer eller sämre grundvattenkvalitet.
  • Förbättrad kvalitet på dricksvattnet.

Provpumpning
Nu pågår provpumpning i den nya brunnen, det är både kapacitet, vattenkvalitet och påverkan på grundvattenmagasinet som ska fastställas innan brunnen kan tas i drift. Provpumpningen kommer att pågå 2019 under noggrann övervakning så att Valbos dricksvattenförsörjning inte riskeras.

Nya ledningar
Vi passar även på att byta ledningarna i Smäckvägen och en sträcka vid Åbyvallen. Det är ett förebyggande arbete som vi tidigare lägger när vi ändå är i området och arbetar.


Tidplan

Tidplan
7- 14 sep Provisorisk brunnsöverbyggnad ställs på plats
17 - 28 sep Provpumpning av brunnen
19 sep - 1 nov Ledningarbete på Smäckvägen
9 okt - 16 nov Ledingsarbete vid Åbyvallen
2019 Provpumpning pågår under 2019 för att säkerställa kvalitet och mängd

Tidplanen uppdaterades 2018-08-16

Så påverkas du

En kontainer placeras i skogsdungen på Smäckvägen.

När vi gräver vi vägen blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Tidplan för arbetet kommer senare.

Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Arkiv: Brev och material


Bilder från arbetsplatsen

Brunnens placering

Malin Delin, Dricksvattenstrateg och Torbjörn Wallin, projektledare visar vart brunnen ska borras.

Borrigg på plats 

Här pågår borrning av den nya brunnen. Det tog cirka tre dagar att anlägga den nya brunnen.

Kompressor på plats

Det behövs ett väldigt stark kompressor för att driva borriggen.

Möte på Smäckvägen

Tobias Kudermann, Gästrike Vatten, Margareta Stödberg, Tommy Holmgren, Malin Delin, Gästrike Vatten, Mona Krigsman och Monica Matton diskuterade hur arbetet med den nya brunnen kommer att gå till. Lyssna på P4s inslag

Torbjörn Wallin
Projektledare, Gästrike Vatten
Kundservice 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Arbetsmaskin för brunnsborrning
Foto: Torbjörn Wallin
Sidan skapad 2018-03-28 17:21:55
Senast ändrad 2019-04-03 10:43:34