Meny

Ny brunn i ValboGästrike Vatten anlägger en ny brunn för att möjliggöra tillväxt och öka tillgången på dricksvatten i Valbo med omnejd. En ny brunn är en av flera åtgärder som pågår för att säkerställa dricksvattnets kvalitet och öka tillgången.

Provpumpning pågår

Provpumpningar pågår i brunnen under 2020 för att kartlägga mängd vatten och dess kvalitetet.

Varför utför vi arbetet?

Bakgrund
Vattenverket i Valbo försörjer cirka 12.000 hushåll i Valbo, Hagaström och Forsbacka med dricksvatten. Idag är vattentillgången ansträngd och det beror bland annat på grundvattenkvalitet, beredning i vattenverket och brunnstekniska aspekter samt tillgången på grundvatten.

Mål
Målet är att säkra dricksvattnet, skapa trygghet och tillväxt i Valbo med omnejd i framtiden.

Syfte
Syftet med den nya brunnen är att avlasta nuvarande brunn. Möjligheten att fördela grundvattenuttaget till Valbo vattenverk mellan två uttagsbrunnar ger flera fördelar:
  • Redundans i brunnar, t. ex. om en brunn sätts igen/det blir kvalitetsproblem kan dricksvattenförsörjningen tillgodoses från den andra brunnen.
  • Vi kan öka uttaget av grundvatten. Fördelning av uttaget mellan brunnar medför att vi kan öka uttaget utan att riskera för låga grundvattennivåer eller sämre grundvattenkvalitet.
  • Förbättrad kvalitet på dricksvattnet.

Provpumpning
Nu pågår provpumpning i den nya brunnen, det är både kapacitet, vattenkvalitet och påverkan på grundvattenmagasinet som ska fastställas innan brunnen kan tas i drift. Provpumpningen kommer att pågå 2019 under noggrann övervakning så att Valbos dricksvattenförsörjning inte riskeras.

Nya ledningar
Vi passar även på att byta ledningarna i Smäckvägen och en sträcka vid Åbyvallen. Det är ett förebyggande arbete som vi tidigare lägger när vi ändå är i området och arbetar.


 Arbetsmaskin för brunnsborrning
Foto: Torbjörn Wallin
Sidan skapad 2018-03-28 17:21:55
Senast ändrad 2020-01-09 16:45:18