Meny
Pressmeddelande - 2013-05-13

Ny huvudvattenledning i Gävle 

Gästrike Vatten lägger ny huvudvattenledning i Gävle för att avlasta befintlig huvudvattenledning på Näringen. Den nya sträckningen blir från vattenverket i norr till de östra stadsdelarna, under spårområden, Staketgatan och Fältskärsleden. Där går den ihop med befintliga ledningar. Den nya huvudvattenledningen kommer att försörja Bomhus, Andersberg samt södra/centrala Gävle med vatten. 
 
Arbetet startar vecka 20 med uppehåll under juli månad. Ledningen blir totalt 2,2 km och ska vara driftsatt i december 2013 med återställningsarbeten våren 2014. Arbetet är ett av Gästrike Vattens större projekt som ingår i det planerade ledningsförnyelsearbetet för Gävle. Avsikten är att säkra vattenförsörjningen för framtiden. Totalt är det en investering på 19 miljoner kronor. 
 
Metod 
Arbetet sker till största del med styrd borrning under mark (under spårområden, Staketgatan och Fältskärsleden). Man arbetar på flera platser samtidigt där man först lägger ett skyddsrör under marken, för att därefter skjuta i vattenledningen (500 mm). En metod där man undviker traditionell grävning så långt det går. 
 
För visning av styrd borrning på plats kontakta oss nedan. 

Kontaktpersoner: 
Camilla Larsson, Information Gästrike Vatten 026-17 51 08 
Håkan Jernberg, VA ingenjör Gästrike Vatten 026-17 51 37 
Sidan skapad 2013-12-30 13:55:55