Meny

Nu startar vi provpumpning i Ockelbo

Idag har Ockelbo tätort fyra små vattenverk som alla är nödvändiga för att klara vattenförsörjningen. Vi vill i framtiden ersätta dessa med ett vattenverk. Att säkra tillgången på dricksvatten är strategiskt viktigt för att nå en långsiktig och trygg vattenförsörjning.
 
Varför ska vi provpumpa? Vi utreder möjligheten för en ny vattentäkt i ett område som är mer skyddat mot föroreningar än dagens vattentäkter inne i tätorten. Målet är att ta reda på om vattnet räcker till för hela Ockelbo och om vattnet har en tillräckligt bra kvalitet.
 
– Vi letar efter platser för nya vattentäkter som har ett bättre skyddsläge än dagens, vi tror att vi har hittat ett bra område. Provpumpningen kommer att visa om vi kan ta ut tillräckligt med vatten av bra kvalitet säger Malin Delin, VA-strateg dricksvatten på Gästrike Vatten.
 
Media är välkomna när vi startar pumpningen
Tisdagen den 8 juli, 2014, klockan 10.30 – 11.00 i Ockelbo. 
 
Detta händer Vi ska provpumpa en borrad brunn i grusåsen. Pumpningen kommer att starta klockan 11 och den första halvtimmen mäter flera personer intensivt grundvattennivån i flera rör runt brunnen. Vi berättar om pumpningen och arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen i Ockelbo kommun. Efter kl 11 kommer vi att vara upptagna med mätningar så kom gärna i god tid. Vi finns på plats från kl 9.
 

Att pumpa är en konkret del i ett långsiktigt arbete

Säkrare vattenförsörjning i Ockelbo
I Ockelbo tätort finns fyra små vattenverk som alla är i behov av renovering. Vi vill i framtiden ersätta dessa med ett vattenverk. Vi utreder även lägen för nya vattentäkter i ett område som är mer skyddat mot föroreningar än dagens vattentäkter som ligger inne i tätorten.
2006 - 2007 provpumpade vi en brunn söder om Mobyheden. Syftet var att hitta en reservvattentäkt. Resultaten var goda men visade att en kompletterande vattentäkt behövs för att klara vattenförsörjningen vid torra år. Sedan 2012 har vi gjort grundvattenundersökningar i ett område norr om Mobyheden och nu är det dags att provpumpa. Frågan är nu hur mycket vatten det finns och vilken kvalitet grundvattnet har över tiden? Genom att provpumpa i över ett år får vi svar på det.
Om brunnen vi nu ska provpumpa är bra så har vi två grundvattentäkter, Mobyheden norra och Mobyheden södra, som kan försörja ett framtida vattenverk.
 
En övergripande plan
Människan kan bygga teknik och infrastruktur men vattenresurser ligger där naturen en gång har skapat dem. Gästrike Vatten driver arbetet med en övergripande plan för att säkra tillgången av dricksvatten tillsammans med länsstyrelserna i två län och våra fyra kommuner (Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby). Förra året identifierade Gästrike Vatten flera potentiella grund- och ytvattenresurser för dricksvattenförsörjning varav grundvattenmagasinen i Mobyheden är aktuella.

För frågor vänligen kontakta             
Malin Delin, VA-strateg dricksvatten Gästrike Vatten, telefon 026-17 51 19, e-post malin.delin@gastrikevatten.se
Eva B Nilsson, kommunikatör Gästrike Vatten, telefon 070 72 98 138, e-post eva_b.nilsson@gastrikevatten.se 
Sidan skapad 2014-07-03 15:33:57