Bättre tryck i kranen i Lexe


VA-arbeten vid Tolvfors

Gästrike Vatten bygger en ny pumpstation som ökar vattentrycket och förbättrar distributionen av dricksvatten till Lexe, Hagaström och Valbo. Våra pumpstationer utformas så att de smälter in i miljön. Pumphuset kommer färdigbyggt och placeras i Tolvfors. Det är en röd stuga som innehåller pumpar och systemövervakning. Den varken låter eller luktar. 

Tidplan
Arbetet startar i oktoberoch ska vara klart innan årets slut. Entreprenaden utförs av Furuviks Grävtjänst på vardagar kl. 6.30 – 16.

Trafiken leds om
Framkomligheten på Lexevägen blir begränsad och trafiken kan komma att ledas om. Vi ber dig att vara extra försiktig i arbetsområdet och följa tillfällig skyltning.

Projektgrupp
Projektering: Beng Falk
Projektledare: Stefan Hägg
Byggledare: Magnus Hillström
Kommunikation: Jessica Zetterholm

 Tillbaka
Sidan skapad 2019-08-23 10:31:45
Senast ändrad 2019-08-26 10:47:41