Gästrike Vatten
""

Fakturor

Som kund hos Gästrike Vatten betalar du brukningsavgiften genom fakturor som vi skickar ut per post varannan månad, i februari, april, juni, augusti, oktober och december.
Om du vill finns möjlighet att betala din faktura via autogiro eller e-faktura. Välj det som passar dig och dina betalningsrutiner bäst. Om du inte gör ett aktivt val kommer du att få fakturan per post varannan månad.

Autogiro

Du kan förenkla din betalning genom att betala via autogiro. Med autogiro får du i god tid innan betalning en fakturaspecifikation från oss. Beloppet dras sedan automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Därmed är det ingen risk att glömma betala eller skriva fel OCR-nummer. Autogiro är helt gratis. Fakturering sker varannan månad året runt.

För att börja använda autogiro, ladda ner och skriv ut din blankett eller beställ blanketten på telefon 020-37 93 00 eller e-post info@gastrikevatten.se.

Skicka eller lämna ifylld och undertecknad blankett till Gästrike Vatten, Hamnleden 20, 806 41 Gävle.

E-faktura varje månad

Du kan förenkla din betalning genom att betala via e-faktura. Med e-faktura slipper du krångliga OCR-nummer och sparar dessutom vår miljö. Istället för att få fakturan per post får du den i digital form direkt till din internetbank. Fakturering sker en gång i månaden via din internetbank.

E-faktura väljer du via din internetbank. Fakturan kommer från respektive dotterbolag, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB. Sök efter din kommuns dotterbolag när du anmäler dig till e-faktura.

Faktura­förklaring

Fast och rörlig avgift
Din VA-faktura består av både en fast och rörlig avgift:

  • en fast årlig mätaravgift som täcker kostnader för bland annat skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering.
  • en rörlig avgift som baseras på hur många kubikmeter vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Här nedan hittar ni en förklaring av hur fakturan är uppställd.

Bestrida fakturan

Om du önskar bestrida fakturan så ska du göra det skriftligen till oss via brev eller mejl. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när du har bestridit. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, det vill säga dina grunder. När du gjort det får du avvakta svar från oss där vi antingen anser att det finns eller inte finns ett giltigt underlag för bestridande.

Anser vi att det inte finns ett giltigt underlag för bestridande så är nästa steg om betalning inte inkommer att vi ansöker om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Det blir i så fall dit som du får skicka ett nytt bestridande om du står fast vid det. Sista steget därefter är att vi fortsätter att hävda rätten till betalning och vi har då möjlighet att gå vidare till tingsrätten.

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Leverantörsfakturor

Vårt mål är att endast ta emot e-fakturor från våra leverantörer. Från 1 april 2019 är det lag på att skicka e-fakturor till kommunalt ägda bolag i samband med offentliga upphandlingar.