Gästrike Vatten
""

Gästrike Vatten söker en företagsdoktorand inom forskarskolan Future-Proof Cities 

Vi har världens viktigaste jobb – att trygga ditt vatten nu och för kommande generationer!

Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar.

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att utveckla framtidens strategier om klimatsmarta och robusta VA-tjänster som grund för en hållbar stadsutveckling. Vi tror att du är miljövetare, civilingenjör eller naturvetare med lämplig inriktning, till exempel hydrolog, naturgeograf eller liknande. 

Du kommer att vara tillsvidareanställd på heltid hos Gästrike Vatten och du kommer att ha din akademiska hemvist vid Högskolan i Gävle.

Vad är Future-Proof Cities forskarskola?

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i små och medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Knivsta, Borlänge och Falun. Företagsforskarskolan drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. Forskningen är tvärvetenskaplig och doktoranderna kommer att ha olika bakgrunder och verka inom olika discipliner, såsom teknik-, miljö- och samhällsvetenskaper. De flesta doktoranderna anställs i kommunala bolag för att uppnå samproduktion av kunskap mellan forskning och praktik. I din roll kommer du att ingå i den grupp av doktorander som är anslutna till Forskaskolan.

Forskarskolan har fyra övergripande forskningsområden som formar de projekt som ingår i Future-Proof Cities:

  1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
  2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer
  3. Styrning och planering mot urban resiliens
  4. Metoder och verktyg för samskapande

Future-Proof Cities bidrar till en samhällsdialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar inom dessa forskningsområden. Du blir en del av en nyskapande forskningsmiljö där du erbjuds anställningstrygghet när du driver ditt doktorandprojekt.

Besök www.hig.se/fpc Länk till annan webbplats. för mer information angående företagsforskarskolan.

Forskningsområde

Detta doktorandprojekt ingår i forskningsområde 2 och 3 (ovan), men har relationer till samtliga fyra områden. Projektet ska bidra med ökad kunskap och metoder för att göra ett systemskifte och styra i rätt riktning.

Vad är ett effektivt och resilient VA-system som kan anpassas till behov och klimatförutsättningar år 2100? Hur kan framtidens VA-infrastruktur möta förväntningar och vara ett verktyg för att öka kvalitéer i invånarnas livsmiljö? Utmaningarna och dagens önskemål är många, men hur väljer vi rätt strategi och inriktning för det som ska fungera nästkommande 100 år?

Projektets fokus kommer att ligga på analys och klimatanpassning av naturrisker (skyfall, översvämningar, etc.) där specifika forskningsfrågor utarbetas i samarbete mellan doktorand, vetenskapliga handledare vid Högskolan i Gävle och företagsmentor vid Gästrike Vatten.

Kvalifikationer

Du ska som lägst ha en magister- eller masterexamen vid tillträdet till tjänsten. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras. Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 60 ECTS på avancerad nivå.

Du bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Du bör ha god förmåga att strukturera och planera forskningsuppgifterna tillsammans med handledare och företagsmentor. Du bör också ha intresse för samarbete över disciplingränser inom akademin eftersom hållbar stadsutveckling är tvärvetenskapligt.

Tjänsten kräver att du behärskar flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Anställningens omfattning

Vi erbjuder tillsvidareanställning heltid med tillträde tidigast 2022-11-01. Kollektivavtal finns. Säkerhetsintervju kommer att utföras. Individuell lönesättning tillämpas.

Doktorandutbildningen är fem år och forskarstudierna upptar 80 % av tiden medan 20 % är andra företagsuppgifter.

Ansökan

Skicka ansökan med CV och personligt brev, inklusive beskrivning av hur du vill och kan bidra till forskningsområdet, till nyttjobb@gastrikevatten.se.

Ange ref: Doktorand 2022 i ansökan. Vi hanterar ansökningar löpande, sista ansökningsdag är dock 15 november 2022. Välkommen med din ansökan till oss!

Kontakt

Gästrike Vatten

Johanna Harrysson
Avdelningschef Ledningsnät, Gästrike Vatten
026-17 51 47, johanna.harrysson@gastrikevatten.se

Högskolan i Gävle

Stephan Barthel
Forskningsledare Future-Proof Cities, Professor, Högskolan i Gävle
076 360 57 05, stephan.barthel@hig.se

 

Gästrike Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för den kommunala VA-hanteringen till drygt 150 000 invånare inom Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Tillsammans bidrar våra 110 medarbetare till samhällsnyttan - varje dag, året runt.

Inför rekryteringsarbetet har Gästrike Vatten AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

""

Vilka är Gästrike Vatten?

Gästrike Vatten koncernen ansvarar för dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Gästrike Vatten är ett gemensamt VA-bolag som ägs av de ingående kommunerna. Vi arbetar för en hållbar utveckling och en framtid med friskt vatten, rena sjöar och hav.

 

Till toppen