Gästrike Vatten
""

Gästrike Vatten söker driftledare

Vi har världens viktigaste jobb – att trygga ditt vatten nu och för kommande generationer!

Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar.

Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor frihet och eget ansvar i en bransch där du kan vara trygg med att det kommer att finnas jobb och det finns gott om utmaningar även i framtiden.

Vi arbetar aktivt för att våra drygt 135 medarbetare ska trivas och vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling. För oss är det viktigt att du kan ha en bra balans mellan arbete och fritid.

Gästrike Vatten söker driftledare till funktionen för fastighetsförvaltning- drift och underhåll, vid säkerhetsenheten .

Arbetsuppgifter

Som driftledare agerar du i en koordinerande roll mellan fastighetsfunktionens långsiktiga förvaltning och den dagliga driften samt underhållet av det totala fastighets- och fordonsbeståndet.

Rollen ställer krav på såväl strategisk som operativ förmåga, då driftledaren i tät förbindelse med Gästrike Vattens fastighetsförvaltare har att planera och verkställa både långsiktiga och kortsiktiga aktiviteter vid enskilda fastighetsobjekt eller övergripande för fastighets- och fordonsbestånden.

I syfte att bedöma omfattningen av ett uppdrag och planera dess nödvändiga aktiviteter krävs att driftledaren samverkar med verksamheten i stort eller lokalt vid den anläggning som omfattas av uppdraget. Detta ställer krav på operativ förmåga byggd på serviceanda och samarbete, men även struktur med förmåga till prioritering. En ytterligare utmaning inom rollen är den flexibilitet som krävs för att hantera ett stort fastighets- och fordonsbestånd inom en koncern där fastighetsobjekten är placerade inom ett stort geografiskt område, vilket innebär att resor inom arbetstiden är vanligt förekommande.

Till stöd i verkställandet av aktiviteter har driftledaren dels interna resurser att tillgå, men till stor del även externa i form av entreprenörer som verkar utifrån beställning från fastighetsfunktionen.

Då fastighetsfunktionens arbete är under utveckling kommer driftledaren parallellt med det dagliga arbetet utgöra en viktig del av funktionens kvalitetshöjande arbete där bakomliggande strukturer kopplat till interna arbetssätt, dokumentationsstyrning, implementering och uppföljning är ledord för att nå framgång. För rollen innebär detta krav på strategisk förmåga byggd på teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av väl fungerande funktionsbaserade arbetssätt inom fastighetsförvaltning och dess koppling till drift- och underhållsansvar. Dokumentation inom såväl det dagliga utförandet av uppdrag som inom ramen för fastighetsfunktionens utveckling utgör del av driftledarrollens ansvar.

Denna roll är delvis ny inom Gästrike Vatten, vilket ger dig stora möjligheter att tillsammans med fastighetsförvaltaren utveckla rollen. Din befattning är placerad på Säkerhetsenheten, varpå du även är del av den viktiga uppgiften att utveckla det övergripande säkerhets- och krisberedskapsarbetet inom Gästrike Vatten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har grundläggande gymnasieutbildning med teknisk inriktning, alternativt andra inriktningar av betydelse för den yrkesroll vi söker. Du har påbyggnadsutbildningar med adekvat innehåll för tjänsten och en bred erfarenhet inom roller som driftledare, arbetsledare, facility manager alternativt likvärdiga befattningar inom fastighetsområdet, med fördel inom offentlig verksamhet där förvaltningen omfattat olika typer av fastighetsobjekt, exempelvis såväl kontorsfastigheter som lager, verkstäder och processindustriella fastigheter där fysisk säkerhet varit en viktig parameter.
Vi ser gärna att du agerat i rollen som intern representant i förhållande till externa leverantörer av tjänster, där du agerat kravställare och arbetsledare mot kontrakterat samarbete inom facility management.

Du har en bred erfarenhet av arbete med stöd av ärendehanteringssystem, drift- och underhållssystem samt andra typer av stödsystem kopplade till drift- och underhåll inom fastighetsområdet. Vi anser det vara meriterande att du besitter kunskaper på området teknisk säkerhet, där passersystem, lås och larm samt CCTV utgjort del av ditt dagliga arbete.

Rapportering och uppföljning såväl som genomförande av riskanalyser, sårbarhetsanalyser, händelseanalyser samt upprättande av åtgärdsplaner är ansvar du besitter erfarenheter inom och kanske har du varit delaktig i arbetet att både ta fram underlag för och upprätta dokumentationsstyrning inom fastighetsskötselområdet. Skrivandets konst har genom detta varit en del av ditt dagliga arbete.
Du innehar körkort med behörighet B (manuellt växlade fordon).

Som person är du lösningsorienterad och uppskattar samarbete för att nå det gemensamma målet. Du är resultatinriktad med god planerings- och samordningsförmåga. I det dagliga arbetet stimuleras du av att både arbeta strategiskt och operativt i verksamheten.
Din personliga profil bygger på såväl lojalitet till arbetsgivaren och uppgiften och säkerhetsmedvetenhet är något som profilerar dig såväl inom som utom arbetsplatsens väggar.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast: 2023-02-06

Referensnummer: C121855

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson:

Christoffer Stiernborg
026-175196
christoffer.stiernborg@gastrikevatten.se

Övrigt

Varmt välkommen med din ansökan!

Tjänsten är även säkerhetsklassad och kräver därmed att du är svensk medborgare. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer genomföras innan anställning.

Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig rekryterare för vidare instruktioner för ansökan.

Inför rekryteringsarbetet har Gästrike Vatten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

""

Vilka är Gästrike Vatten?

Gästrike Vatten koncernen ansvarar för dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Gästrike Vatten är ett gemensamt VA-bolag som ägs av de ingående kommunerna. Vi arbetar för en hållbar utveckling och en framtid med friskt vatten, rena sjöar och hav.

 

Till toppen