Gästrike Vatten

Gästrike vattens barnstyrelse

Ett stort tack till alla barn som varit med i vår barnstyrelse 2017-2019!

Gästrike Vattens barnstyrelse var en grupp på tio barn i åldern 8- 13 år från Gävle kommun. Barnstyrelsen träffades ungefär en gång i månaden, mellan oktober 2017-våren 2019. Syftet med barnstyrelsen var att ta vara på barns tankar och idéer om hur vi ska bli bättre på att bry oss om vårt gemensamma vatten, i dag och i framtiden.

Barnen i Barnstyrelsen tillsammans med pedagoger.

BAKRE RADEN: Patricia Kingdon (ledare/pedagog), Suzanne Axelsson (ledare/pedagog), Erica- Quidijo Blom, Junie Mattson, Tyra Johansson. FRÄMRE RADEN: Vincent Axnander, Ville Larsson, Sven Strömberg, Sara-Maria Louis Holgersson, Lovisa Nohrstedt, Nora Andersson. Ej närvarande: Elsa Dahlsten.

Barnen som deltog fick:

 • lära sig om vattnets väg från naturen till kranen
 • ta fram idéer till våra studiebesök
 • inspirera andra till att göra bra val för miljön
 • träffa vuxna som jobbar med vatten
 • utföra experiment med vatten
 • vara med på öppet hus
 • göra en utflykt till ett science center

Vad gjorde barnstyrelsen?

Barnstyrelse hade regelbundet möten och deltog i flera aktiviteter som representanter för Gästrike Vatten.

På våra möten gjorde vi:

 • teambuilding aktiviteter
 • vattenprovning (smak och lukt)
 • hade filosofiska samtal
 • spelade in en film tillsammans med Gävle kommuns pressavdelning
 • hade en lektion i hur reningsverket Duvbacken fungerar
 • hittade på en lek om reningsprocessen
 • exerimenterat med is, salt, karamellfärg och ljus
experiment med i färg salt och ljus

Experiment med is, färg, salt och ljus.

Teambuilding och experimenterande konst

Vi arbetade med ett gemensamt konstverk där vi experimenterade med färg och vatten samt studerade de estetiska effekterna som uppstod när vi använde oss av olika tekniker och metoder. På ett möte så exerminterade vi med is, salt, färg och ljus. När barnen experimenterade ställde de spontant frågor om vad som hände. Det blev ett tillfälle att tala om naturvetenskapliga och tekniska processer och begrepp.

Vattenprovning

Barnen fick tre flaskor märkta med H, 2 och O. Flaskorna innehöll vatten från tre olika geografiska områden: Gävle, Stockholm och Lysekil. Efter att ha smakat och luktat på vattnet gissade barnen varifrån respektive vatten kom. En klar majoritet av barnen identifierade Gävles vatten. Barnens åsikter gick mer isär när det gällde vattnet från Lysekil och Stockholm.

Filosofiska samtal

På våra möten tillämpade vi en filosofisk samtalsmetod. I fokus för dessa samtal var barnens tankar och åsikter. De vuxna agerade samtalsledare och sekreterare.

Ett filosofiskt samtal har några regler. Dessa är:

 • Vi lyssnar på varandra
 • Alla får komma till tals
 • Vi avbryter inte varandra
 • Det finns inget rätt eller fel åsikter, men du ska kunna motivera varför du tycker som du tycker
 • Det är tillåtet att ändra sig

Vårt första filosofiska samtal handlade om vad en barnstyrelse är och vad vi ska göra.
Vi talade också om olika sätt att lära sig, vilka är bra och vilka är mindre bra? Vi bestämde att vi ska arbeta för att ”lära ska vara roligt”. Vi kom också fram till att vi behöver mer kunskap för att veta vilka sätt som är bra för att lära barn mer om vatten och avlopp.

Vårt andra filosofiska samtal handlade om avloppsreningsverk. Vi talade om vad som skulle hända om staden, kommunen inte tog ansvar för att rena avloppsvattnet. Vi talade om det skulle vara någon skillnad om ett privat företag eller ett kommunalt bolag tog hand om vatten och avlopp. Vi talade även om hur vi betalar för vatten. Några barn berättade om enskilda brunnar och avlopp.

Filmproduktion

Gävle kommuns pressavdelning besökte oss på vårt första möte för att spela in en kort film om barnstyrelsen. Två av barnen, Sven och Tyra intervjuades.

En lektion om hur reningsprocessen på avloppsreningsverket Duvbacken fungerar

På vårt andra möte fick vi en presentation om hur Duvbacken fungerar. På söndagen samma vecka deltog barnstyrelsen i ett evenemang där Gästrike Vatten bjöd i allmänheten för att fira 50 år med avloppsreningsverket Duvbacken. Med det som bakgrund var det bra att veta lite mer om hur avloppsvattnet renas i Gävle.

Evenemanget ”Fira 50 år med avloppsreningsverket Duvbacken”

En av programpunkterna på evenemanget som hölls i Lilla Gasklockan på Världstoalettdagen, den 19 november 2017, var att presentera barnstyrelsen för allmänheten. Detta gjorde Lena Blad, VD för Gästrike Vatten, och kommunalrådet Jan Myléus. Alla tio barnen var med på scen. Erica och Vincent svarade på några fördjupande frågor.

Barnstyrelsen i Lilla Gasklockan på Världstoalettdagen.

BAKRE RADEN: Tyra Johansson, Junie Mattson, Elsa Dahlsten, Erica- Quidijo Blom. MELLERSTA RADEN: Lovisa Nohrstedt, Sara-Maria Louis Holgersson, Vincent Axnander, Sven Strömberg, Ville Larsson. FRÄMRE RADEN: Patrica Kingdon och Suzanne Axelsson (ledare/pedagoger).

Till toppen