Meny

Invigning av kommunalt vatten och avlopp vid Trösken i Gävle

Lördagen den 23 augusti inviger Gästrike Vatten VA-utbyggnaden vid Trösken tillsammans med boende i området! Vi firar med en femkamp med tema vatten och samarbete, och så korv med bröd. Tack vare ett gott samarbete över läns- och fastighetsgränser har nu cirka 350 personer vid Trösken kommunalt vatten och avlopp.
 
– VA-utbyggnaden av Trösken är ett bra exempel på att vatten inte bryr sig om gränser och hur bra det kan bli då vi samarbetar. I detta projekt kommer vattnet från Älvkarleby kommun i Upplands län och försörjer en del av Gävle kommun i Gävleborgs län. Vi på Gästrike Vatten har byggt ledningar till varje fastighet och sedan tar fastighetsägaren över. Vi är alla beroende av varandra för att det ska fungera, säger Mats Rostö, vd Gästrike Vatten.
 
Lördagen den 23 augusti, 2014
Festplatsen vid Trösken, mittemot Gammelhemsvägen 58.  
 

Programmet börjar klockan 1300      

Kurt Andersson ordförande Älvkarleby Vatten och Jens Leidermark ordförande Gävle Vatten inviger med tal.
Moderator är Mats Rostö vd Gästrike Vatten.
  • Femkamp med tema vatten och samarbete!
  • Vi bjuder på korv med bröd, kaffe med dopp och vatten så klart.


Fakta

Gästrike Vatten har byggt ut en mil VA-ledningar för det allmänna vatten- och avloppsnätet till fastigheterna på Östnäs och Västnäs vid sjön Trösken i Furuvik. Det innebär att det finns VA-ledningar fram till fastighetsgränserna. Utbyggnaden omfattar 134 fastigheter och projektet kostade 15 miljoner kronor. Hittills har ungefär hälften av fastigheterna kopplat in sig.

Kommunfullmäktige i Gävle beslutade om bildande av verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Trösken år 2012. Bakgrunden är att uppfylla gällande krav på miljö- och hälsoskydd då andelen åretruntboende ökar vid Trösken.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen för Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.       

I samband med projektet byggde Gävle Energi ut bredbandsnätet, vädersäkrade elnätet samt tillsammans med samfällighetsföreningen förbättrade gatubelysningen. Genom det nya bredbandsnätet har fastigheterna runt Trösken möjlighet att ansluta sig till fibernätet i Gävle.
 

För frågor vänligen kontakta                           

Om invigningen: Maria Vallberg, kommunikatör Gästrike Vatten, 026-17 51 28 , maria.vallberg@gastrikevatten.se
Om projektet: Fredric Ericsson, projektledare Gästrike Vatten, 026-17 51 38, fredric.eriksson@gastrikevatten.se
 
 
Sidan skapad 2014-08-25 10:08:52