Meny

2014-04-16

Invigning av byggarbetsplats Norrlandet

Gästrike Vatten inviger en av Norrlands största VA-utbyggnader. När utbyggnaden är klar 2017 har längden av ett maraton schaktats för nya ledningar och cirka 2 000 personer på Norrlandet får vatten och avlopp. Projektet beräknas kosta 250 miljoner kronor.
                                      
– Äntligen drar vi igång själva bygget, det känns spännande och det är efterlängtat både av boende och för miljöns skull! Projektet är ett av Norrlands största VA-projekt och Gävles VA-infrastruktur kommer att öka med nästan 10 %. Självklart är det en stor utmaning och det känns extra bra att projektet samordnar även övrig infrastruktur, säger Mats Rostö, vd Gästrike Vatten.
 

Media är välkommen på invigningen!

Tid: torsdagen den 24 april, 2014, klockan 9                                                       
Plats: Engeltofta parkering. Kort promenad till schakten där grävmaskinerna arbetar.
 

Program      

Tillsammans med representanter från boende på Norrlandet bär ledningen från Gästrike Vatten rörledning till ett schakt där arbete pågår. Mats Rostö vd, Gästrike Vatten och Per Johansson kommunalråd Gävle kommun tillika ordförande i Gästrike Vatten inviger och berättar om projektet. Kaffe med dopp och vatten serveras utomhus. Under kafferepet kan du bland annat prata med:

  • Mats Rostö vd, Gästrike Vatten
  • Per Johansson, kommunalråd Gävle, ordförande i Gästrike Vatten
  • Stefan Hedström, projektledare, Gästrike Vatten
  • Lena Blad, chef teknik och utveckling Gästrike Vatten
  • Inger Källgren Sawela, oppositionsråd Gävle, Gästrike Vatten samt Gävle Vattens styrelse

Välkommen också till informationsboden på Engeltofta parkering. Öppet för allmänheten helgfria måndagar klockan 15-17.
 

För frågor vänligen kontakta             

Om byggprojektet: Stefan Hedström, projektledare Gästrike Vatten, 026-17 51 31, stefan.hedstrom@gastrikevatten.se

Läs mer om projektet Norrlandet


Bakgrund

Gästrike Vatten utvecklar infrastrukturen genom att bygga ut det allmänna vatten- och avloppsnätet på Norrlandet, 2014-2017. Utbyggnaden omfattar 850 fastigheter från Engeltofta till Harkskär i Gävle kommun.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård.
Norrlandet är ett stort utvecklingsområde för Gävle. En långsiktigt hållbar utveckling av Norrlandet ställer krav på en grundläggande infrastruktur. Kommunalt vatten och avlopp, markbunden el, fiber, strandpromenader, säkra utfarter med mera utgör grunden för bättre miljö och hälsoskydd, robusthet och uthållighet, möjligheter till mervärden och utveckling.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar med att förbättra vägar och anlägga en strandpromenad. Vägarna justeras för att skapa säkrare utfarter och strandpromenaden ska öka tillgången till kustlinjen. Samhällsbyggnad, tillsammans med Trafikverket, bygger även ut gång- och cykelvägen som idag går till Bönan. Det blir också en översyn av busshållplatserna.

Gävle Energi bygger nya elledningar, bredband och förbättrar gatubelysningen. Luftledningar ersätts med markförlagda kablar. Det gör elnätet säkrare och mindre känsligt för till exempel väderstörningar. Bredbandsutbyggnaden ger möjlighet att ansluta sig till fibernätet i Gävle.  
Sidan skapad 2014-04-25 08:26:36