Meny
Pressmeddelnade - 2011-12-14

Inventering av fettavskiljare är slutförd

Sommaren och hösten 2011 har Gästrike Vatten genomfört en inventering och besiktning av alla livsmedelsverksamheters fettavskiljare i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. 264 fettavskiljare ingick i inventeringen där resultatet blev något bättre än riks medelvärde. Alla fastighetsägare och verksamhetsutövare som ingått i inventeringen kommer att bli kontaktade för resultat och åtgärder våren 2012.

Man har tittat på utformning och anpassningen samt att fettavskiljarna är av typgodkänd konstruktion med rätt dimensionering.

Resultatet blev följande
  • 31 % är utformade enligt gällande standard och typgodkänd konstruktion
  • 28 % är rätt dimensionerade
  • 89 % saknar fallskydd
Bakgrund  
Fett i avloppet är ett stort problem för fastigheter och avloppsledningar. Fettet orsakar frätskador på ledningarna, driftstörningar i pumpstationer, källaröversvämningar på grund av igensättning, luktproblem, skadliga utsläpp i sjöar och vattendrag samt råttor i ledningsnätet.

För att förebygga problemen är fettavskiljaren fastighetsägarens och livsmedelsverksamheternas säkerhetsanordning för att förhindra fettutsläpp till avloppsnätet.

För mer information 
Charlotta Kolmodin Holmberg, Gästrike Vatten, 026-17 51 16 
Staffan Atling, Bioteria AB, 08-63 02 472
Sidan skapad 2013-12-30 14:27:09