Meny

Innan bytet

Kontrollera din anläggning innan vattenmätarbytet

Mätarplatsen ska vara i fullgott skick och vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Sitter inte vattenmätaren stabilt kan fastighetsägaren behöva göra en lättare ombyggnad av mätarplatsen. Den enklaste lösningen är att prata med en VVS-firma och låta dem montera en vattenmätarkonsol av standardtyp.

För att vi ska kunna byta mätaren måste din mätplats vara i fullgott skick (VAV P100 2009)
 
Följande ska du som fastighetsägare kontrollera innan bytet av vattenmätare:
  • att det finns fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera helt. Om någon av ventil inte stängs helt så ska den bytas ut innan vattenmätarbytet
  • att vattenmätaren helst ska vara fast monterad, gärna i en konsol som håller fast ventiler och rör. Om du inte har en fast förankring kan du anlita en VVS-installatör som kan installera en.
  • att rör eller kopplingar inte är angripna av rost.
  • att vattenmätare och ventiler är lätta att komma åt med verktyg. Det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.

Läs mer om mätarplatsen här »
 

Ingen kostnad för vattenavstängningen

Behöver du få vattnet avstängt för att du ska byta ventiler eller bygga om mätarplatsen i Älvkarleby kommun med anledning av bytet till digital vattenmätare så kostar det dig ingenting. Vanligtvis kostar det 2 500 kronor, vilket regleras av VA-taxan. När du bokar din avstängning så tala om för Gästrike Vattens kundservice att det är orsaken så kostar det inte dig något. 
 

Varning för ventilmodell

Om du har ventiler av modellen LK580 eller LK581 ska du, med hjälp av en VVS-installatör, byta ut dessa omgående. För säkerhets skull bör du inte röra ventilerna då den här modellen inte är tillförlitlig. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor eller personskada. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. Har du inte bytt ut ventilen så kan vi inte utföra bytet av vattenmätare.  
Sidan skapad 2019-08-22 10:18:52
Senast ändrad 2019-08-29 12:17:23